Nhóm ngành: Kinh doanh sản phẩm khí đốt
Vốn điều lệ: 19,139,500,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,895,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 1,913,950,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2008
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2009
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2020
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế.
 • Tháng 9/1990, Thành lập Công ty Khí đốt với nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.
 • Tháng 4/1995, Dòng khí đầu tiên từ bể Cửu Long được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ.
 • Tháng 10/1998, LPG & Condensate lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.
 • Tháng 12/2002, Dòng khí đầu tiên từ bể Nam Côn Sơn được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ.
 • Tháng 11/2003, Mạng cấp khí thấp áp đầu tiên hoàn thành.
 • Tháng 5/2007, Dòng khí đầu tiên từ mỏ PM3 – 46 Cái Nước được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ.
 • Tháng 7/2007, Trở thành Tổng Công ty Khí, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.
 • Tháng 5/2011, Trở thành Công ty Cổ phần, vốn điều lệ: 18.950 tỷ đồng.
 • Tháng 5/2012, Niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên cổ phiếu của PV Gas trên sàn chứng khoán TP. HCM.
 • Ngày 29/1/2016 PV GAS tăng vốn điều lệ lên thành 19.139,5 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khí khô
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
 • Khí ngưng tụ (Condensate)
 • Khí thiên nhiên nén (CNG)
 • Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)
 • Ống thép dầu khí

Dịch vụ

 • Vận chuyển khí và các sản phẩm khí
 • Thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình khí
 • Dịch vụ kho cảng cho các dịch vụ xuất nhập khẩu khí
 • Cung cấp vật tư, thiết bị ngành khí
 • Bọc ống dầu khí (bọc chống ăn mòn, cách nhiệt, bê tong gia trọng)

Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và 15, Tòa nhà PVGas, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-(08) 3781 6777 – Fax: +84-(08) 3781 5666

Người công bố thông tin: Ông Phạm Đăng Nam

Email: pvgas@pvgas.com.vn

Website: http://www.pvgas.com.vn

Nguồn: Cafef.vn