GIC – Công ty CP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh

Nhóm ngành: Giao nhận – tiếp vận
Vốn điều lệ: 121,200,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 12,120,000 cp
KL CP đang lưu hành: 12,120,000 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2021

Giới thiệu: 

Lịch sử hình thành và phát triển:

 • CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh được thành lập ngày 24/01/2017 với vốn điều lệ 101.000.000.000 đồng, trong đó CTCP Container Việt Nam góp 66.3% vốn điều lệ, còn lại là một số cổ đông cá nhân.
 • Năm 2018, để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 121.200.000.000 đồng.
 • Ngày 06/04/2020, Công ty đã được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 2268/UBCK-GSĐC về việc đăng ký đại chúng của CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh.
 • Ngày 26/06/2020, Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán VN cấp giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 43/2020/GCNCP-VSD, với tổng số lượng chứng khoán đăng ký là 12.120.000 cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường bộ
 • Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Bốc xếp hàng hóa

Địa chỉ: Lô CC2, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 2838 666 / Fax: 0225 2838 689

Người công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thúy Nga – Thư ký công ty

Email: 

Website: http://greenicd.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn