Nhóm ngành: Tổ hợp công nghiệp
Vốn điều lệ: 60,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 7,199,999 cp
KL CP đang lưu hành: 7,199,999 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall – MCK: WSS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán TTP – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
  • Công ty cổ phần Enteco Việt Nam đƣợc thành lập ngày 10/10/2011 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105558271 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng do 3 cổ đông sáng lập nắm giữ.
  • Tuy Công ty được thành lập năm 2011, nhưng hầu hết toàn bộ cán bộ lãnh đạo cũng như trưởng các bộ phận đã gắn bó làm việc với nhau trong ngành nền móng công trình từ những năm 2003 cho tới nay.
  • Để nâng tầm quy mô doanh nghiệp và đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh thì từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty đã thực hiện thành công 3 lần tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng tiền, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 2 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.
  • Ngày 23/6/2020, Công ty đã chính thức trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 4048/UBCK-GSĐC ngày 23/6/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ngành nghề kinh doanh:
Theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0105558271 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 25/12/2018, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (trừ máy bay, khinh khí cầu)

Địa chỉ: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phƣờng Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3555 1970 – Fax: 024 3555 1970

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng giám đốc

Email: 

Website: http://enteco.vn/

Nguồn: Cafef.vn