Nhóm ngành: Nguyên vật liệu
Vốn điều lệ: 165,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 16,500,000 cp
KL CP đang lưu hành: 16,500,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:STANLEY BROTHERS
Tổ chức kiểm toán:Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • 1992: Nhà máy xi măng Đông Hà được thành lập
 • 2000: Sáp nhập Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Vĩnh Linh vào Công ty xi măng Quảng Trị
 • 2012: Thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
 • 2015: Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng
 • 30/09/2020: Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng nhằm mua thêm 01 nhà máy sản xuất gạch tuynel
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất; Bán buôn; bán lẽ xi măng
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (chi tiết: sản xuất gạch xây, ngói)
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Bán buôn, xuất nhập khẩu các sản phẩm phụ gia cho sản xuất xi măng

Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, tỉnh

Điện thoại: 0233 358 2460

Người công bố thông tin: ”

Email: autominhhung@gmail.com

Website: http://minhhungqt.vn/

Nguồn: Cafef.vn