HAD – Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương

Nhóm ngành: Bia rượu
Vốn điều lệ: 40,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 4,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 4,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội – MCK: SHS

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2016
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2019
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2020
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử thành lập:

  • Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Dương có tiền thân là xí nghiệp chế biến mỳ sợi, lương thực và thực phẩm được thành lập và hoạt động từ năm 1972;
  • Đến năm 1992 Công ty chuyển sang sản xuất kinh doanh bia, nước giải khát theo Quyết định số 904/QĐ-UB ngày 30/10/1992;
  • Công ty đã đổi tên thành Công ty Bia – Nước giải khát Hải Dương theo Quyết định số 83/QĐUB ngày 22/1/1997 của UBND tỉnh Hải Dương;
  • Năm 2003 Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần có phần vốn của Nhà nước chiếm 55% vốn điều lệ với vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 13.400.000.000 đồng;
  • Ngày 01/04/2003: Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 13.400.000.000 đồng lên 23.400.000.000 đồng;
  • Năm 2004, Công ty trở thành công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội mua phần vốn do Tỉnh ủy Hải Dương quản lý);
  • Ngày 19/12/2006 Công ty tăng vốn điều lệ từ 23.400.000.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng.

Lĩnh vực kinh doanh:

  • Sản xuất kinh doanh bia, rượu, nước uống không cồn và các sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác.

Địa chỉ: Phố Quán Thánh, P.Bình Hàn, T.P Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 84-(0320) 3 852 319 – Fax: 84-(0320) 3 859 835

Người công bố thông tin: Ông Trần Huy Loãn – 0904.257.125

Email: biahnhd@gmail.com

Website: http://habecohd.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn