HAI – Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HOSE)

Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/04/2022 của HSX

Vào diện cảnh báo do tổ chức NY chưa tổ chức ĐHCCĐ Thường niên quá 06 tháng từ ngày kết thúc năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I

Nhóm ngành: Phân bón
Vốn điều lệ: 1,826,827,990,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 182,682,799 cp
KL CP đang lưu hành: 182,682,799 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2013
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Năm 1986, Bộ Nông Nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Công ty Vật tư và Bảo vệ Thực vật Phía Nam được thành lập, trực thuộc Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm;
 • Nă, 1992, quyết định tách Công ty Vật tư Bảo vệ thực vật Phía Nam khỏi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật và đứng ra trực tiếp quản lý;
 • Công ty Vật tư Bảo vệ Thực vật II được thành lập theo Quyết định 100NN-TCCB/QĐ ngày 24/2/1993 của Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Vào ngày 30/8/2004 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định số 2616/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Bảo vệ Thực vật II thành Công ty Cổ phần Nông dược HAI và công ty chính thức di vào hoạt động với giấy phép kinh doanh số 4103003108 cấp ngày 7/2/2005 của Sở Kế Hoạch Đầu tư TP HCM.
 • Công ty Cổ phần Nông dược HAI chính thức được niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch CK HN ngày 27/12/2006.
 • Năm 2010, Công ty cổ phần nông dược HAI chính thức chuyển việc niêm yết từ Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội sang Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngày 07/04/2010.
 • Năm 2012, Công ty thành lập trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm tại số 358 Kinh dương vương, P.An lạc, Q.Bình Tân ngày 10/04/2012.
 • Năm 2013, Tiếp tục được bình chọn hàng Việt Nam chật lượng cao, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
 • Năm 2014: ngày 5/9 SCIC đã thoái hết vốn tại HAI
 • Năm 2015: ngày 23/09 HAI tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nông dược và phòng thí nghiệm tại khu công nghiệp Xuyên Á, tỉnh Long An
 • Ngày 27/05/2016, Công ty CP Nông Hai được khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thuốc BVTV  công suất lớn nhất Việt Nam tại Long An.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, mua bán hoá chất ( trừ hoá chất có tính độc hại mạnh ), phân bón, giống cây trồng ( không sản xuất tại trụ sở ) .
 • Sản xuất, gia công, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp
 • Dịch vụ bảo vệ thực vật , cung cấp giống cây trồng , hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt
 • Cho thuê kho, văn phòng, máy móc thiết bị sản xuất ngành nông dược, xe tải

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38.292.805 Fax : 028.38.223.088

Người công bố thông tin:

Email: haijsc@vnn.vn

Website: http://www.congtyhai.com/

Nguồn: Cafef.vn