HBS – Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (HNX)

Công ty chưa được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ
Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán
Vốn điều lệ: 329,999,800,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 32,999,980 cp
KL CP đang lưu hành: 32,999,980 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình – MCK: HBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành
 • Ngày 02/11/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận nguyên tắc thành lập theo Công văn số 925/UBCKQLKD.
 • Ngày 29/02/2008: UBCKNN đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP cho Công ty. Cùng ngày, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 15/UBCK-GCN cho HBS.
 • Ngày 14/04/2008: Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp mã 082 chấp thuận thành viên lưu ký chứng khoán cho HBS. Cùng ngày, TTGDCK HN đã có Quyết định số 136/QĐ-TTGDHN về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của HBS, chính thức triển khai giao dịch trên TTGDCKHN từ ngày 16/04/2008.
 • Ngày 18/04/2008: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 82/QĐ-SGDHCM công nhận tư cách thành viên SGDCK TPHCM cho HBS, với ngày giao dịch chính thức 22/04/2008.
 • Ngày 24/04/2008: HBS tổ chức lễ khai trương, chính thức đi vào hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Ngày 30/09/2009: HBS được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo quyết định số 266/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN v/v điều chỉnh Giấp phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP ngày 29/02/2008 cho HBS.
 • Tháng  5/2010, HBS  đã  chuyển  giao  thành  công  và  đưa  vào  hoạt  động  hệ  thống  công nghệ mới: HBS-Tongyang và phần mềm trực tuyến HPRO
 • Ngày 12/07/2010, HBS  tiếp  tục mở rộng mạng  lưới kênh phân phối bằng sự kiện  khai trương Chi nhánh Thăng Long tại Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội.
 • Ngày  16/07/2010  đã  đánh  dấu  sự  kiện  quan  trọng  của HBS,  cổ  phiếu HBS  đã  chính thức được niêm yết trên SGDCK Hà Nội
 • 26/8/2011, HBS hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và được  UBCKNN  chấp  thuận  tăng  vốn  theo  giấy  phép  điều  chính  số  50/GPĐC-UBCK,  theo đó vốn điều lệ của HBS tăng lên 329.999.980.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh

 • Môi giới chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Lưu ký chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Địa chỉ: Tầng 1, 2 Toà nhà số 34 Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-(4) 393 688 66 Fax:84-(4) 393 686 65

Người công bố thông tin: Ông Phạm Hồng Vương – Phó TGĐ

Email: Hbs_ho@hbse.com.vn

Website: http://www.hbse.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn