HDB – Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh

Nhóm ngành: Ngân hàng thương mại
Vốn điều lệ: 20,272,906,420,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 2,007,290,642 cp
KL CP đang lưu hành: 2,012,206,323 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2006
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2008
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2009
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Quá trình phát triển
 • Năm 1989 HDBank được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 11/02/1989 với tên gọi Ngân hàng Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Năm 1992 HDBank nhận giấy phép hoạt động số 0019/NHGP ngày 06/06/1992 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp, chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.
 • Năm 2010 HDBank tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng theo công văn số 6554/NHNN-TTGSNH ngày 27/08/2010 của NHNN Việt Nam cấp.Cũng trong năm 2010, HDBank thực hiện việc phát hành thẻ và cung cấp các dịch vụ bảo hiểm.
 • Năm 2011 Ngày 19/09/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp quyết định chấp thuận sửa đổi tên Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh thành “Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. HDBank đã hoàn thành việc tăng VĐL lên 3.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 • Năm 2013 Mua lại 100% vốn Công ty SGVF của Tập đoàn Société Générale (Pháp) để trở thành công ty con của HDBank mang tên HDFinance:  Năm 2013, HDBank mua lại 100% vốn Công ty TNHH MTV Tài chính Việt-Societe Generale (SGVF) của Tập đoàn Société Générale (Cộng hòa Pháp) – một trong ba công ty tài chính lớn nhất trên thị trường cho vay tiêu dùng ở Việt nam để trở thành công ty con của HDBank mang tên HDFinance. Sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) vào HDBank, tăng vốn điều lệ lên 8.100 tỷ đồng:  Ngân hàng Đại Á là một ngân hàng có bề dày 20 năm hoạt động ngân hàng, vốn điều lệ là 3.100 tỷ đồng. Thông qua việc sáp nhập DaiABank vào HDBank, HDBank tăng vốn điều lệ lên 8.100 tỷ VND, tổng tài sản gần 90.000 tỷ VND và trở thành 1 trong top 10 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.
 • Năm 2015 HDBank chuyển nhượng thành công 49% vốn điều lệ tại HDFinance cho Credit Saison Co., Ltd. (Nhật Bản) và 1% vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. HDFinance chính thức thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và thay đổi tên thành HD Saison.
 • Năm 2016 HDBank được Moody’s xếp hạng tín nhiệm tiền gửi dài hạn ở mức B2 với triển vọng ổn định.
 • Năm 2017 Ngân hàng tăng vốn điều lệ lên 8.829 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 7% và cổ phiếu thưởng 2% cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng tăng vốn điều lệ lên 9.810 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Ngành nghề kinh doanh:
Dịch vụ khách hàng cá nhân
 • Huy động cá nhân
 • Sản phẩm cho vay
 • Dịch vụ ngân hàng điện tử (Ebanking)
 • Dịch vụ thu hộ
 • Dịch vụ kiều hối
 • Sản phẩm thẻ
Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp
 • Tín dụng
 • Huy động và dịch vụ
 • Tài chính trọn gói

Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, T.P Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-(08)-6291 5916 – Fax: +84-(08)-6291 5900

Người công bố thông tin: Ông Trần Hoài Nam

Email: info@hdbank.com.vn

Website: http://hdbank.com.vn

Nguồn: Cafef.vn