HEV – Công ty CP Sách Đại học – Dạy nghề (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề

Nhóm ngành: Sách và thiết bị giáo dục
Vốn điều lệ: 10,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 1,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – MCK: VND
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề tiền thân là “Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp” trước đây, và là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục (“NXBGD”), được thành lập từ năm 2004 với nhiệm vụ là tổ chức in, xuất bản và phát hành sách của NXBGD, phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác.
  • Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề chính thức tiếp nhận chức năng của Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp tr­ước đây theo văn bản số 3170/TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2004 và văn bản số 5051/KHTC ngày 21 tháng 6 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép NXBGD đầu tư vốn Nhà nước vào Công ty.
  • Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0103004993 ngày 28 tháng 7 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và trở thành Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần thứ I ngày 17 tháng 07 năm 2007 với mức vốn điều lệ tăng lên đạt 10 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 28 tháng 06 năm 2010 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Công ty chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 11/12/2007.
  • Chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng tích luỹ và nâng cao năng lực sản xuất; mở rộng thị phần; đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp của cổ đông và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Tổ chức biên tập, in và phát hành sách phục vụ giáo dục
  • Phát hành, báo, tạp chí bản đồ, tranh ảnh, đĩa CD và các ấn phẩm khác được Nhà nước lưu hành
  • Sản xuất, buôn bán các loại văn phòng phẩm, thiết bị dạy nghề

Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 382 565 47 Fax: 84-(4) 397 171 89

Người công bố thông tin: Lê Quang Dũng

Email: info@hevobco.com.vn – hevobco@yahoo.com

Website: http://www.hevobco.com.vn

Nguồn: Cafef.vn