Nhóm ngành: VLXD tổng hợp
Vốn điều lệ: 56,124,440,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 5,612,444 cp
KL CP đang lưu hành: 5,612,444 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội – MCK: SHS
Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu: 

Quá trình hình thành và phát triển:

 • Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai tiền thân là Mỏ đá Hoàng Mai được thành lập theo Quyết định số 2559/QĐ ngày 17/9/1969 của Bộ Giao thông Vận tải, và Quyết định số 1326/ĐS ngày 29/09/1969 của Tổng cục Đường sắt, đóng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
 • Đến năm 1986, Tổng cục Đường sắt có Quyết định số 106/ĐS-TC ngày 22/03/1986, theo đó “Mỏ đá Hoàng Mai” được đổi tên thành “Xí nghiệp Đá Hoàng Mai”.
 • Sau khi có Nghị định số 388-HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước, đến ngày 2/3/1995, Xí nghiệp Đá Hoàng Mai được Bộ Giao thông Vận tải ký Quyết định số 567/QĐ/TCCB-LĐ thành lập Xí nghiệp Đá Hoàng Mai là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam, với mức vốn kinh doanh là 853 triệu đồng (trong đó vốn nhà nước cấp là 620 triệu đồng).
 • Năm 2011, theo Quyết định số 739/QĐ/CTĐS-HĐQT ngày 07/10/2011 của HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt , Xí nghiệp Đá Hoàng Mai được chuyển thành Công ty TNHH MTV Đá Hoàng Mai thuộc Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt với mức vốn điều lệ là 34 tỷ đồng.
 • Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ban hành Quyết định số 310/QĐ-CTĐS-HĐQT ngày 15/7/2015 phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Đá Hoàng Mai thành công ty cổ phần bằng hình thức phát hành cổ phần tăng vốn và chuyển nhượng một phần vốn góp của chủ sở hữu. Kết thúc quá trình chuyển đổi, công ty tăng vốn điều lệ lên mức 38.124.440.000 đồng
 • Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2901437166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần 3 ngày 29/7/2015 với mức vốn điều lệ là 38.124.440.000 đồng.
 • Căn cứ văn bản số 8159/UBCK-GSĐC ngày 06/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty trở thành công ty đại chúng từ ngày 11/11/2021.
 • Ngày 26/11/2021, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2901437166 (thay đổi lần thứ 6) với mức vốn điều lệ là 56.124.440.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (chính)
 • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
 • Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Đúc sắt, thép
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Địa chỉ: Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ

Điện thoại: 02383664260 – Fax: 02383664136

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc

Email: hoangmai@rccgroup.vn

Website: https://rcchoangmai.vn/

Nguồn: Cafef.vn