Nhóm ngành: Thương mại tổng hợp
Vốn điều lệ: 164,999,930,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 11,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 16,499,993 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong – MCK: ORS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2013
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là Công ty Thương mại – Đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn.
 • Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn đã hình thành và đi vào hoạt động từ năm 1979 với tên gọi là Xí nghiệp đại lý cung ứng vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn (trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn) trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Trạm Xăng dầu số 9 (trực thuộc Công ty Xăng dầu Thành phố Hồ Chí Minh) và Trạm Vật tư nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Công ty Vật tư nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh).
 • Đến năm 1985, Xí nghiệp đại lý cung ứng vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn được chuyển thành Công ty Vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn (trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn) theo Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 12 tháng 03 năm 1985 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thi hành Nghị định số 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 199/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 1992 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103267 ngày 02 tháng 01 năm 1993 của Trọng tài kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đến năm 1998, Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty Thương mại – dịch vụ Huyện Hóc Môn vào Công ty vật tư tổng hợp Huyện Hóc Môn, theo Quyết định số 497/QĐ-UB-KT ngày 02 tháng 02 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103465 ngày 20 tháng 03 năm 1998 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn theo Quyết định số 7508/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000761 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001. Đăng ký thay đổi lần thứ  07 ngày 25 tháng 11 năm 2011.

Quá trình tăng vốn:

 • Vốn điều lệ năm 2002 sau khi cổ phần hóa: 14.000.000.000 đồng
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ thêm 25% từ lợi nhuận tích lũy, tương đương 3.500.000.000. Vốn điều lệ sau khi tăng là 17.500.000.000 đồng.
 • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ thêm 100% từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận tích lũy, tương đương 17.500.000.000 đồng. Vốn điêu lệ sau khi tăng là 35.000.000.000 đồng.
 • Năm 2011: Tăng vốn điều lệ thêm 50% từ quỹ đầu tư phát triển, tương đương 17.500.000.000 đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng là 52.500.000.000 đồng.
 • Năm 2016: Phát hành c ổ phi ế u th ưở ng để t ă ng v  đ i  u l ệ thêm 100% t ừ ngu  n v  n ch ủ s 
  h  u (qu ỹ đầ u t ư phát tri  n), v  i t  ng m  nh giá c ổ phi ế u phát hành thêm là 52.500.000.000
  đồ ng. V  đ i  u l ệ sau khi t ă ng là 105.000.000.000 đồ ng. Sau đó lại   Phát hành c ổ phi ế u theo ch ươ ng trình l  a ch  n cho ng ườ i lao độ ng (ESOP) để  t ă ng v  đ i  u l  , v  i t  ng m  nh giá c ổ phi ế u phát hành thêm là 5.000.000.000 đồ ng. V   đ i  u l ệ sau khi t ă ng là 110.000.000.000 đồ ng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Bán buôn và bán lẻ hàng công nghệ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng, nông hải sản;
 • Kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ sinh hoạt, dịch vụ du lịch;
 • Kinh doanh, cung ứng vật tư kỹ thuật: xăng dầu, nhớt, mỡ công nghiệp, kim khí điện máy, vật liệu xây dựng;
 • Kinh doanh hàng nông lâm thủy hải sản, thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp, hàng mỹ nghệ để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa;
 • Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà trọ;
 • Xuất khẩu máy móc, thiết bị, vật tư nhiên liệu, hàng hóa; Dịch vụ xuất nhập khẩu;
 • Xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông công chánh) và kinh doanh nhà;
 • Mua bán vật tư bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, phương tiện vận tải đường bộ;
 • Vận tải xăng dầu đường bộ; Karaoke; Giết mổ gia súc; cho thuê mặt bằng, văn phòng, kho, ki ốt;
 • Kinh doanh bất động sản
 • Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và các địa điểm khác.

Địa chỉ: Số 25 đường Bà Triệu, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, T.P Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 38 915 294 Fax: 84-(8) 38 910 457

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Email: hotraco@vnn.vn

Website: http://www.hotraco.com.vn

Nguồn: Cafef.vn