IDV – Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Nhóm ngành: Khu công nghiệp
Vốn điều lệ: 252,279,060,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 21,023,450 cp
KL CP đang lưu hành: 25,227,906 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh – MCK: HCM

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2015

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Ngày 16/06/2003: Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 9,999 tỷ đồng.
 • Từ 16/12/2005 đến 11/01/2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư. Số lượng cổ đông sau khi phát hành là 20 cổ đông.
 • Từ 06/04/2007 đến 06/07/2007: Công ty tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư. Số lượng cổ đông sau khi phát hành là 46 cổ đông.
 • Từ 14/07/2008 đến 29/08/2008: Tăng vốn điều lệ lên 34,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 • Từ 21/10/2008 đến 05/12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 35,285 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 • Ngày 01/10/2009: Công ty được UBCK Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng.
 • Ngày 01/06/2010: 3.528.500 cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch lần đầu tiền trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX), tương ứng với vốn điều lệ 35.285.000.000 đồng.
 • Ngày 05/09/2012: Ngày giao dịch đầu tiền của 105.850 cổ phiếu bổ sung  (do phát hành ESOP 2012) , nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 3.634.350 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 36.343.500.000 đồng. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 01/06/2014.
 • Ngày 24/04/2013: Ngày giao dịch đầu tiền của 396.966 cổ phiếu bổ sung  (do phát hành trả cổ tức cho cổ đông) , nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 4.031.316 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 40.031.316.000 đồng.
 • Ngày 22/10/2013: Ngày giao dịch đầu tiên của 403.036 cổ phiếu bổ sung  (do phát hành thưởng cho cổ đông) , nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 4.434.352 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 44.343.520.000 đồng.
 • Ngày 07/05/2014: Ngày giao dịch đầu tiền của 665.141  (do phát hành trả cổ tức cho cổ đông)  cổ phiếu bổ sung, nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 5.099.493 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 50.994.930.000 đồng.
 • Ngày 31/12/2014: Ngày niêm yết đầu tiền của 50.944 cổ phiếu bổ sung  (do phát hành ESOP 2014) , nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 5.150.487 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 51.504.870.000 đồng. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 03/11/2016.
 • T háng 8 /201 5 :  sẽ đưa 2.575.243 cổ phiếu bổ sung   (do phát hành trả cổ tức cho cổ đông). Sau 12 năm hoạt động kinh doanh, 16 lần tăng vốn điều lệ đến ngày 24/06/2015 , tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên thành 7.725.730 cổ phiếu tương ứng với vốn điều lệ 77.257.300.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, nhà ở; Kinh doanh bất động sản
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi
 • Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Môi giới thương mại
 • Kinh doanh các dịch vụ du lịch; Kinh doanh lữu hành nội địa
 • Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa; Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông; Đại lý bán vé máy bay; Đại lý bảo hiểm; Đại lý dịch vụ điện nước; Đại lý bán lẻ xăng dầu và các chế phẩm dầu mỡ
 • Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ôtô
 • Mua bán lương thực, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát
 • Mua bán vật tư, máy móc thiết bị phục vụ các ngành
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
 • Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông
 • Sản xuất và mua bán cây xanh
 • Thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn công nghiệp.

Địa chỉ: KCN Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 84-(211) 372 09 45 Fax: 84-(211) 384 59 44

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Tùng

Email: idv@vpid.vn

Website: http://www.vpid.vn/

Nguồn: Cafef.vn