Nhóm ngành: Bánh kẹo
Vốn điều lệ: 2,797,413,560,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 279,741,356 cp
KL CP đang lưu hành: 251,624,010 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO, tiền thân là tập đoàn Kinh Đô được thành lập vào năm 1993.
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) số 4103001184 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (“SKHĐT”) Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 6 tháng 9 năm 2002, và các GCNĐKKD điều chỉnh sau đó.
  • Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép Niêm yết số 39/UBCK-GPNY do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 11 năm 2005.
  • Công ty có trụ sở chính đăng ký tại số 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  •  Số lượng công nhân viên của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 2.480 (31 tháng 12 năm 2015: 1.293

Ngành nghề kinh doanh:

  • Hoạt động chính trong năm hiện tại của Tập đoàn là bán buôn thực phẩm và mua bán nông sản thực phẩm, công nghệ phẩm và vải sợi; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm và nước uống như nước đá, kem, sữa và các sản phẩm từ sữa; dầu ăn và kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Địa chỉ: 138-142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-(08)-3827 0468 – Fax: +84-(08)-3827 0469

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu

Email: info@kdc.vn

Website: http://www.kdc.vn

Nguồn: Cafef.vn