Nhóm ngành: Dệt may
Vốn điều lệ: 568,814,430,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 56,881,443 cp
KL CP đang lưu hành: 56,877,807 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Gia – MCK: NSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Mirae tiền thân là Công ty TNHH Mirae Fiber VN, chính thức thành lập ngày 15/11/2001. Công ty TNHH Mirae Fiber VN có chủ đầu tư là Công ty TNHH Mirae Fiber Technology Co., Ltd.
 • Ngày 15/11/2001, Công ty TNHH Mirae Fiber VN tại Bình Dương được thành lập lấy tên là Công ty TNHH Mirae Fiber VN theo Gi ấy phép đầu tư số 130/GPKCN BD với mức vốn đầu tư đăng ký là 950.000 đôla Mỹ, vốn pháp định là 650.000 đô la Mỹ, thời hạn hoạt động là 44 năm
 • Ngày 20/02/2002, Công ty thay đổi giấy phép đầu tư tăng mức vốn đầu tư đăng ký lên 1.900.000 đôla Mỹ theo giấy chứng nhận đầu tư số 130/GPĐC1KCNBD, vốn pháp định là 950.000 đô la Mỹ
 • Ngày 18/06/2002, Công ty thay đổi giấy phép đầu tư tăng mức vốn đầu tư đăng ký lên 2.050.000 đôla Mỹ theo giấy chứng nhận đầu tư số 130/GPĐC2KCNBD. Vốn pháp định là: 1.050.000 đô la Mỹ
 • Ngày 23/06/2003, Công ty thay đổi giấy phép đầu tư tăng mức vốn đầu tư đăng ký lên 3.500.000 đôla Mỹ theo giấy chứng nhận đầu tư số 130/GPĐC3KCNBD, vốn pháp định là: 1.050.000 đô la Mỹ
 • Ngày 25/11/2004, Công ty TNHH Mirae Fiber VN được Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương chuẩn y việc thay đổi giấy phép đầu tư số 130B/GPKCNBD về việc điều chỉnh vốn đầu tư, theo đó vốn đầu tư đăng ký mới là 8.182.370 đôla Mỹ, vốn pháp định là: 2.500.000 đô la Mỹ
 • Ngày 10/12/2004, Chi nhánh của Công ty TNHH Mirae Fiber VN tại Hưng Yên tách ra hoạt động độc lập theo Giấy phép đầu tư số 130/GPKCNBDGPĐC1 HY
 • Ngày 29/11/2005, Công ty TNHH Mirae Fiber VN đư ợc Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương cấp giấy phép điều chỉnh số 130B/GPĐC2 KCNBD với vốn đầu tư là 10.282.370 đô la Mỹ, vốn pháp định là 3.760.000 đô la Mỹ
 • Ngày 06/07/2007, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đầu tư số 461033000152 do UBND Tỉnh Bình Dương chuẩn y việc chuyển nhượng vốn và thành lập công ty cổ phần với mức vốn điều lệ đăng ký là 116.820.660.000 đồng, tương đương 7.260.000 đô la Mỹ
 • Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 06/07/2007
 • Ngày 28/11/2007, Công ty Cổ phần Mirae được Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương chứng nhận thay đổi lần thứ nhất giấy phép đầu tư số 461033000152 với vốn điều lệ đăng ký là 132.870.660.000 đồng, tương đương 8.260.000 đô la Mỹ.
 • Ngày 23/06/2008, Công ty niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM với  vốn điều lệ đăng ký là 132.870.660.000 đồng, tương đương 8.260.000 đô la Mỹ, vốn niêm yết là 72.368.500.000 đồng. Công ty  được Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương chứng nhận t hay đổi lần thứ hai giấy phép đầu tư số 461033000152 thực hiện mở rộng nhà xưởng và thay đổi lần thứ ba chứng nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • Ngày 26/01/2010, hợp nhất với CTCP Mirae Fiber Việt Nam tại Hưng Yên. Công ty đã phát hành thêm 14.017.123 cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% giá trị tài sản thuần của Công ty Cổ phần Mirae Fiber, với số vốn điều lệ  237.041.890.000 đồng, tương đương 16.968.609 đô la Mỹ, vốn niêm yết 253.300.840.000 đồng,  được Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương chứng nhận t hay đổi lần thứ tư giấy phép đầu tư số 461033000152.
 • Ngày 08/09/2010, tăng  vồn điếu lệ do phái hành 4.076.111 cổ phiểu thướng cho cổ đông hiện hữu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở Giao Dịch Chúng Khoán TP. HCM với số vốn điều lệ 324.511.870.000 đồng tương đương 20.167.290 đô la Mỹ. Ngày 15/03/2011, thay đổi địa chi trụ sở chính do Nhà Nước thay đổi tên gọi hấnh chinh, Ngày 06/11/2012, tâng vốn diều lệ do phát hành 1.947.035 cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu và niêm yểt bổ sung số cố phiếu này trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM, với vốn điều lệ 343.982.220.000 đồng tương đương 21.102.106 đô la Mỹ.
 • Ngày 09/06/2014, niêm yết bổ sung 7.548.368 cổ phiếu của các cổ đông sáng lập nước ngoài trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM. Ngày 08/10/2014, tăng vốn điều lệ do chào bán riêng rẽ 6.000,000 cổ phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM. Ngày 23/12/2014, tăng vốn điều lệ do phát hành 4.039.678 cổ phiếu thường cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dich Chứng Khoán TP. HCM, với vốn điều lệ 444.379.000.000 đồng tương đương 25.828.885 đô la Mỹ.
 • Ngày 25/08/2015, tăng vốn điều lệ do phát hành 4.443.543 cổ phiếu thường cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mức vốn điều lệ là 488.814.430.000 đồng
 • Ngày 17/01/2017, tăng vốn điều lệ do chào bán riêng lẻ 8.000.000 cổ phiếu, hoàn tất ngày 17/01/2017 và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM với mức vốn điều lệ 568.814.430.000 đồng.

Sản phẩm chính

 • Sản xuất, gia công và kinh doanh sản phẩm gòn, tấm chần gòn, gòn kim, vải địa kỹ thuật nguyên phụ liệu may mặc;
 • Sản xuất, gia công và kinh doanh túi ngủ, chăn, khăn trãi giường, gối, nệm;
 • Sản xuất, gia công và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành dệt may;
 • Lắp ráp máy móc thiết bị các loại làm gòn, nệm, chần gòn, nệm, lò xo, máy thêu;
 • Sản xuất nệm lò xo;
 • Thực hiện quyền nhập khẩu nệm lò xo và máy móc thiết bị làm gòn, nệm, chần gòn, nệm lò xo.

Sự kiện tiêu biểu năm 2014

 • Niêm yết bổ sung 7.548.368 cổ phiếu của các cổ đông sáng lập nước ngoài trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM
 • Tăng vốn điều lệ do chào bán riêng lẻ 6.000.000 cổ phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM
 • Tăng vốn điều lệ do phát hành 4.039.678 cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Vị thế doanh nghiệp

 • Là một trong những Công ty hàng đầu cung cấp  nguyên liệu gòn lớn nhất cho ngành may mặc Việt Nam và xuất khẩu

Chiến lược phát triển và đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai:

 • Củng cố giá trị thương hiệu.
 • Tăng năng lực cạnh tranh bằng chiến lược quản lý chi phí chặt chẽ.
 • Phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh máy móc thiết bị may mặc.
 • Thâm nhập thị trường Đông Á .
 • Củng cố thị trường miền Nam và phát triển thị trường miền Bắc đối với  ngành hàng chăn,ra,gối.
 • Phấn đấu trở thành nhà cung cấp gòn may mặc hàng đầu trên thế giới.
 • Tăng cường lĩnh vưc sản xuất máy chần gòn .
 • Thành lập chi nhánh kinh doanh chăn ra gối nệm và gòn tại Hoa kỳ.
 • Xây dựng vị thế hàng đầu về sản xuất nguyên liệu may mặc trên thị trường thế giới.
 • Tìm đối tác chiến lược và mở rộng  lĩnh vực kinh doanh  thông qua M&A.
 • Tìm kiếm các mặt hàng kinh doanh mới và giải pháp phát triển.

Ngành nghề kinh doanh :

 • Sản xuất, gia công và kinh doanh sản phẩm gòn (bông), tấm chằng gòn (tấm bông chần), gòn kim (tấm bông xâm kim), vải địa kỹ thuật, nguyên phụ liệu ngành may mặc
 • Sản xuất, gia công và kinh doanh sản phẩm túi ngủ, chăn, khăn trải giường, gối, đệm
 • Sản xuất, gia công và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành dệt may.
 • Lắp ráp máy móc thiết bị các loại làm gòn, đệm, chằng gòn, đệm lò xo, máy thêu.
 • Sản xuất đệm lò xo.
 • Thực hiện quyền nhập khẩu đệm lò xo và máy móc thiết bị làm gòn, đệm, chằng gòn, đệm lò xo.

Địa chỉ: Khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 84-(65) 3791 038 Fax: 84-(65) 3791 037

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Liên – KTT

Email: djshin@miraefiber.com

Website: http://www.miraejsc.com

Nguồn: Cafef.vn