Nhóm ngành: Kinh doanh thép và vật tư
Vốn điều lệ: 98,465,620,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 9,846,562 cp
KL CP đang lưu hành: 9,846,562 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Trước đây, Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung – CEVIMETAL là Công ty Kim khí Miền Trung là Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam (VSC). Công ty có lịch sử hình thành và phát triển như sau :.
 • Năm 1995, Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp Miền Trung được thành lập theo Quyết định số 1065 QĐ/TCCBĐT ngày 20/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng trên cơ sở hợp nhất Công ty Kim khí Đà Nẵng và Công ty Vật tư thứ liệu Đà Nẵng.
 • Năm 2004, Công ty được đổi tên thành Công ty Kim khí Miền Trung theo quyết định số 221/QĐ-T-TC ngày 10/02/2004 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam và giữ nguyên tên gọi này tới thời điểm cổ phần hoá.
 • Ngày 31 tháng 12 năm 2004, Bộ Công nghiệp ra quyết định số 3568/QĐ-TCCB về việc cổ phần hoá Công ty Kim khí Miền Trung.
 • Ngày 30 tháng 09 năm 2005, Bộ Công nghiệp ra quyết định số: 3088/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Kim khí Miền Trung thành Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung.
 • Công ty được cổ phần hoá và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2006. Đây là bước ngoặt đánh dấu một mốc chuyển đổi quan trọng trong lịch sử hoạt động Công ty, tạo thế chủ động cho Công ty trên con đường hội nhập và phát triển.
 • Ngày 17/9/2007, Công ty đăng ký tăng Vốn điều lệ lên 68.708.850.000 đồng, đến quý 4/2008, được sự đồng ý của UBCKNN công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lần 2 lên 88.708.850.000 đồng.
 • Ngày 10/8/2009, cổ phiếu Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
 • Ngày 15/12/2010, cổ phiếu Công ty được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), mã chứng khoán “KMT”
 •  

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu kim khí, sắt thép, vật tư thứ liệu, phế liệu kim loại;
  vật tư tổng hợp, vật liệu xây dựng;
 • Sản xuất thép xây dựng các loại; gia công, sản xuất các sản phẩm kim loại và phế liệu kim loại; 
 • Đầu tư, kinh doanh khách sạn, văn phòng cho thuê và chung cư cao tầng; kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi;
 • Đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Điện thoại: 84-(511) 382 1824 – Fax: 84-(511) 382 33 06

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Đăng Loan

Email: cevimetal@dng.vnn.vn

Website: http://www.cevimetal.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn