Nhóm ngành: Cơ khí Lắp máy
Vốn điều lệ: 75,762,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 7,576,200 cp
KL CP đang lưu hành: 7,576,200 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – MCK: VND
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Lilama 69-1 là một doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Được hình thành vào năm 1961, tiền thân từ hai công trường: Công trường Lắp máy phân đạm Hà Bắc và công trường Lắp máy nhiệt điện Uông Bí – Quảng Ninh, hai công trường này sáp nhập lại thành xí nghiệp Lắp máy số 6, sau đó tiếp tục sáp nhập với xí nghiệp Lắp máy số 9 Hoàng Thạch – Hải Dương thành Liên hợp lắp máy 69.
 • Thựchiện Nghị định 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc Thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước ngày 27/01/ 1993, Bộ xây dựng ra quyết định số 06A/BXD –TCLĐ về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước, lúc này đơn vị có tên là xí nghiệp Lắp máy 69-1 trực thuộc liên hợp các xí nghiệp Lắp máy – Bộ xây dựng, trụ sở đóng tại thị xã Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc (cũ).
 • Khi toàn ngành Lắp máy chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, ngày 02/01/1996, Bộ xây dựng ra Quyết định số: 05/BXD-TCLĐ đổi tên Xí nghiệp lắp máy 69-1 thành công ty Lắp máy và xây dựng 69-1.
 • Thực hiện nghị định số 187/2004/NĐCP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần, Quyết định số: 2054/QĐ-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển công ty lắp máy và xây dựng 69-1 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thành Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
 • Theo quyết định số 333/QĐ-TTGDCKHN ngày 02/10/2008 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu, ngày 19/11/2008 cổ phiếu của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 với mã chứng khoán L61 đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh:

 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Chuẩn bị mặt hàng
 • Sửa chữa thiết bj điện
 • Gia công cơ khí. xử lý và tráng phủ kim loại
 • Bán buôn tổng hợp
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình công ích
 • Sản xuất các cấu điện kim loại
 • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
 • Sản xuất nồi hơi
 • Hoạt động của các cơ sở thể thao
 • Phá dỡ
 • Sản xuất các sản phẩm kim loại đúc sẵn
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sự dụng hoặc đi thuê
 • Bán buôn vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn nhiên liệu rắn. lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Địa chỉ: 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 84-(241) 382 1212 – Fax: 84-(241) 382 05 84

Người công bố thông tin: Ông Ngô Minh Tâm – Trưởng BKS

Email: mail@lilama69-1.com.vn

Website: http://www.lilama69-1.com.vn

Nguồn: Cafef.vn