Nhóm ngành: VLXD tổng hợp
Vốn điều lệ: 100,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 10,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 10,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2011
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2012
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2013
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2014
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
 • Công ty Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng được thành lập theo Quyết Định số 981 QĐ/UB – TC của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 18/11/1994 với 02 đơn vị trực thuộc là xí nghiệp Vật liệu xây dựng số 1 Tam Bố Di Linh ( CTCP Hiệp Thành hiện nay) và Xí nghiệp Xây lắp và kinh doanh VLXD Đức Trọng và 03 phân xưởng sản xuất đá.
 • Ngày 17/03/2003 Công ty Vật Liệu Xây dựng Lâm Đồng thực hiện cổ phần hóa và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 28/05/2003.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán LBM ngày 20/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI). Kiểm toán độc lập: công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C).
 • Năm 2007, Công ty bổ sung thêm ngành nghề và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 059249 lần thứ 7 vốn điều lệ 85 tỷ đồng.
 • Ngày 01/10/2011, Công ty đã đầu tư vốn 100% để thành lập CTy TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát là Công Ty con.
 • Ngày 24/08/2015 Công ty thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – Bê tông LBM tại Tỉnh Đắk Nông.
 • Ngày23/08/2016 Công ty mua lại một Công ty khác và thành lập Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM- Đắk Nông.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.
 • Sản xuất vật liệu xây dựng
 • Thi công, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi
 • San lấp mặt bằng, kinh doanh phát triển nhà
 • Vận chuyển hàng hóa, hoạt động xuất nhập khẩu
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu trong địa bàn Tỉnh Lâm Đồng và trạm bê tông thương phẩm tại Tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: 87, Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063 3 828 127 Fax: 063 3554065

Người công bố thông tin: Nguyễn An Thái

Email: lbm@lbm-vn.vn

Website: http://www.lbm-vn.vn

Nguồn: Cafef.vn