Nhóm ngành: Khu công nghiệp
Vốn điều lệ: 500,120,100,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 50,012,010 cp
KL CP đang lưu hành: 50,069,714 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt – MCK: VCI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2016
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2017
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2018
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2019
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2020
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Long Hậu được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5003000142 ngày 23 tháng 5 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp với vốn điều lệ ban đầu là 90.000.000.000 đồng.
 • Kể từ khi thành lập công ty đã có 4 lần tăng vốn điều lệ từ 90.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 năm 2008.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.
 • Bán lẻ khác trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp.
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất phụ thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
 • Chuẩn bị mặt bằng. Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.
 • Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư, tư vấn đầu tư, xây dựng. Xây dựng giao thông, trang trí nội thất, ngoại thất. Xử lý chất thải và vệ sinh công nghiệp. Dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ khai thuế hải quan, dịch vụ viễn thông, thể dục thể thao. Phân phối điện, khia thác và lọc nước, trồng cây hoa cây cảnh. Vận chuyển, đưa đón công nhân. Tư vấn và cung cấp phần mềm. Trồng cây lâu năm. Kinh doanh dược phẩm. Sàn giao dịch bất động sản. Cung cấp nước thải sau xử lý. Kinh doanh chợ. Dịch vụ ăn uống…..
 • Dịch vụ tư vấn quản lý chất lượng và môi trường.
 • Dịch vụ quan trắc môi trường.
 • Sản xuất và kinh doanh nước sạch. Sản xuất và kinh doanh nước tính khiết.

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Điện thoại: 84-(8) 378 189 29 Fax: 84-(8) 378 189 40

Người công bố thông tin:

Email: lhc@longhau.com.vn

Website: http://www.longhau.com.vn

Nguồn: Cafef.vn