MCF – CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

Nhóm ngành: Gia công Cơ khí
Vốn điều lệ: 80,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 10,777,838 cp
KL CP đang lưu hành: 10,777,838 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành

  • Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TW ngày 24/9/2001 của BCHTW khóa IX về chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 2/4/2004 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đã có quyết định số 54A/QĐ.HĐQT thực hiện sáp nhập một số đơn vị trực thuộc Công ty Lương Thực Long An vào xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí Nông Nghiệp, bao gồm: Xí nghiệp Chế biến Gạo Đặc Sản, Xí nghiệp Đầu tư Hạ tầng kinh doanh Địa ốc, Trạm thu mua chế biến Lương thực Bình Tịnh và Đội Vận Tải để tiến hành xây dựng phương án cổ phần hóa. Ngày 9/12/2004 Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn đã ra quyết định số 4438/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Xây lắp Cơ khí Nông nghiệp thành Công ty cổ phần với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, viết tắt là MECOFOOD.
  • Cổ phiếu của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm đã được giao dịch trên Sàn chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 14/02/2011 với MCK: MCF
  • Ngày 11/11/2011, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

  • Sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa các mặt hàng về lương thực, thực phẩm, nông sản, bao bì các loại, hàng mỹ nghệ từ cây lúa non và rơm sấy;
  • Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản và sản phẩm cơ khí các loại;
  • Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thủy bộ;
  • Tư vấn, thiết kế, sản xuất và thi công xây lắp về lĩnh vực cơ khí, điện và xây dựng; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng.
  • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng.
  • Địa bàn kinh doanh: tập trung chủ yếu tỉnh Long An và các tỉnh lân cận

Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, P.6, TP Tân An, Long An

Điện thoại: 0723.52 11 66 – Fax: 0723.82 05 09

Người công bố thông tin: Ông Lê Trường Sơn – TGĐ

Email: info@mecofood.com.vn

Website: http://www.mecofood.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn