Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 575,100,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 57,510,000 cp
KL CP đang lưu hành: 52,050,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:
 • Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tiền thân là Xưởng sửa chữa máy kéo (Xưởng máy 250A – Bạch Mai Hà Nội – Thuộc Tổng cục trang bị kỹ thuật – Bộ NN & PTNT) được thành lập theo Quyết định số 07/NN-QĐ ngày 08/03/1956.
 • Ngày 21/3/1969, Xưởng máy 250A đổi tên thành: Nhà máy đại tu máy kéo Hà Nội – Thuộc Tổng cục trang bị kỹ thuật – Bộ Nông nghiệp; và năm 1977, được bổ sung nhiệm vụ sản xuất phụ tùng và máy nông nghiệp nên đổi tên thành Nhà máy cơ khí Nông nghiệp I Hà Nội. Ngày 12/12/1990 đổi tên Nhà máy cơ khí Nông nghiệp I Hà Nội thành Nhà máy cơ điện Nông nghiệp I Hà Nội.
 • Năm 1993, theo chủ trương của Chính Phủ về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước,Công ty Cơ điện và Phát triển nông thôn được thành lập trên cơ sở Nhà máy cơ điện Nông nghiệp I Hà Nội, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: Công nghiệp sản xuất thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp, thương nghiệp bán buôn, bán lẻ và công nghiệp khác, theo Quyết định số 202/NN-TCCB/QĐ ngày 24/3/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp &PTNT); Công ty Cơ điện và Phát triển nông thôn là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cơ điện xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi.
 • Ngày 11/3/2002 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành quyết định số 764/QĐ/BNN-TCCB sáp nhập Công ty cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi 5 là đơn vị hoạt động cùng ngành nghề vào Công ty cơ điện và Phát triển nông thôn.
 • Ngày 29/10/2003, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT ban quyết định số 4797/QĐ/BNNTCCB sáp nhập các Công ty Cơ điện NN&TL 6 (có trụ sở, đất đai và nhà xưởng tại Vĩnh Phúc), Công ty Cơ điện NN&TL 7 (có trụ sở, đất đai và nhà xưởng tại Tuyên Quang), Công ty Cơ điện NN&TL 10 (có trụ sở, đất đai và nhà xưởng tại Thanh Hoá) vào Công ty Cơ điện và Phát triển nông thôn và đổi tên thành Công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi Hà Nội.
 • Ngày 9/12/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định số 4465/QĐ/BNNTCCB:Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi Hà Nội thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng.
 • Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103009916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 30/11/2005 với số vốn điều lệ là:12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).Ngày 21/06/2007, đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam; Vốn điều lệ:66.000.000.000 đồng .
 • 21/06/2007, đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ Điện và xây dựng Việt Nam
 • 24/09/2009 niêm yết chính thức trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM với mã MCG theo quyết định số 109 ngày 1/09/2009 của HOSE.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Chế tạo, sửa chữa, lắp đặt thiết bị phụ tùng cơ khí phục vụ cho ngành nông, lâm diêm nghiệp, thủy lợi và xây dựng; chế tạo thiết bị nâng hạ máy và thiết bị dây chuyền chế biến nông sản: cà phê, mía, đường, chè; lắp ráp xe tải nhỏ phục vụ nông thôn;
 • Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng công trình thủy lợi: xây lắp các công trình dân dụng, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường; chế tạo vỏ bọc che công trình công nghiệp; đào đắp đất đá, san lấp mặt bằng, phát triển hạ tầng;

Địa chỉ: Ngõ 102 đường Trường Chinh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, T.P Hà Nội

Điện thoại: +84-(04)-2213 8518 – Fax: +84-(04)-3869 1568

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Hưng

Email: vpmeco@mecojsc.vn

Website: http://www.mecojsc.vn/

Nguồn: Cafef.vn