MCO – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam

Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 41,039,290,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 4,103,929 cp
KL CP đang lưu hành: 4,103,929 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công trình 1 có tiền thân là Công trường 1 được thành lập năm 1997 trực thuộc Tổng công ty xây dựng đường thuỷ.
 • Năm 2000, Công ty được chuyển đổi thành Xí nghiệp Công trình 1 theo Quyết định số 140/2000 QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 01 năm 2000 của Bộ giao thông vận tải.
 •  Năm 2002 Công ty được chuyển đổi thành Công ty công trình 1 theo Quyết định số 2095/ QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2002 của Bộ giao thông vận tải.
 • Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng đường thuỷ đã có Công văn đề nghị và được Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 2268/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2003 chuyển đổi Doanh nghiệp nhà nước “Công ty Công trình 1” thành “Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 1” với tên giao dịch tiếng Anh là “Investment and construction joint stock company no1”, viết tắt là MCO.
 • Ngày 11 tháng 10 năm 2007 tại Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông  thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ  phần MCO Việt Nam.
 • Ngày 24/05/2008, tại Đại hội cổ đông thương niên của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ Công ty từ 36 tỷ lên 41 tỷ đồng.
 • Ngày 24/05/2008 tại Đại hội cổ đồng thường niên của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ Công ty từ 36 tỷ lên 41 tỷ đồng.
 • Ngày 17/03/2015 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.
 • Tỷ lệ nắm giữ của vốn nhà nước (đại diện là Tổng công ty xây dựng đường thuỷ) đến ngày 31/12/2009 là 11,47% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước (bao gồm: cầu, đường, sân bay, bến cảng, san lấp mặt bằng)
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi và đường điện đến 35KV
 • Nạo vét, đào đắp công trình
 • Đầu tư xây dựng các công trình: Cơ sở hạ tầng cụm dân cư, đô thị, khu công nghiệp, giao thông vận tải
 • Tư vấn thiết kế, thí nghiệm vật liệu, tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát các công trình không do công ty thi công
 • Khai thác, kinh doanh đá; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa
 • Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hoá, dịch vụ du lịch, khách sạn, vui chơi giải trí
 • Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công, gia công cơ khí
 • Kinh doanh bất động sản
 • Vận tải hành khách, hàng hóa.
 • Thiết kế xây dựng công trình biển; Thiết kế các công trình xây dựng thuỷ lợi; Thiết  kế các công trình cảng, đường thuỷ; Thiết kế đường bộ; Thiết kế công trình giao thông(cầu,  hầm); Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
 • Đào tạo nghề công nhân kỹ thuật: Công nhân vận hành máy thi công đường bộ,  đường thuỷ, công nhân sắt hà công trình, mộc công trình, tiếp viên phục vụ du lịch, nhà  hàng(chỉ được hoatj động sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép);
 • Khảo sát địa hình công trình thuỷ lợi, giao thông, dân dụng;
 • Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước  cấm).
 • Kinh doanh nguyên liệu, hương liệu thuốc lá.

Địa chỉ: Số 8, ngõ 121 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 84-(4) 3 537 32 41 | Fax: 84-(4) 3 537 32 40

Người công bố thông tin: Ông Trịnh Thế Huy

Website: http://mcovietnam.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn