Nhóm ngành: Bao bì
Vốn điều lệ: 150,713,370,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 15,071,337 cp
KL CP đang lưu hành: 15,052,615 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tiền thân là nhà máy đồ hộp Mỹ Châu, được thành lập từ năm 1959
  • Sau năm 1975 nhà máy đồ hộp Mỹ Châu được đổi tên thành nhà máy thực phẩm xuất khẩu Mỹ Châu trực thuộc tổng công ty rau quả Việt Nam
  • Đến năm 1999 nhà máy thức phẩm xuất khẩu Mỹ Châu được chuyển thành công ty in và bao bì Mỹ Châu theo Quyết Định số 207/1998/QĐ/BNN TCCB ngày 10/12/1998 của Bộ Công Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. Công ty đã chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực in và sản xuất bao bì bằng kim loại, chuyên cung cấp các tờ in và bao bì bằng kim loại được thiết kế, in ấn và hoàn hảo để cạnh tranh với hàng nhập khẩu và hướng đến xuất khẩu
  • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán MCP ngày 28/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt. Kiểm toán độc lập: công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).
  • Vốn điều lệ tính đến 31/12/2013 là 103.395.200.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

  • In, tráng verni trên sắt
  • Sản xuất, gia công các loại bao bì bằng kim loại
  • Kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá
  • Mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong các lĩnh vực: in, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại và sản xuất các loái sắt lá.
  • Dịch vụ cho thuê sân bãi, nhà xưởng, kho tàng thuộc quyền sở hữu của công ty

Địa chỉ: 18 Luỹ Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, T.P Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3961 0323 – 2734 Fax: (08)-3961 2737

Người công bố thông tin: Bà Lê Thị Thanh Phụng

Email: mychauco@hcm.vnn.vn

Website: http://www.mychau.com.vn

Nguồn: Cafef.vn