Nhóm ngành:
Vốn điều lệ: 681,406,910,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 68,140,691 cp
KL CP đang lưu hành: 68,140,691 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển
  • Công ty cổ phần  Xây dựng 1.1.6.8  được thành lập theo Giấy CNĐKKD số 0103983390 ngày18/06/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, với mức vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình cầu, đường bộ.
  • Ngày 22/04/2016: Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán MST
  • Ngày 10/05/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của MST trên HNX
Quá trình tăng vốn
16/06/2015: Vốn điều lệ tăng từ 10 tỷ đồng lên là 180 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:17.
Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng…

Địa chỉ: Ngõ 159, Phố Tây Sơn, trị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Tp HN.

Điện thoại: 024 667440305 – Fax: 024 35553592

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT

Email: mst.investjsc@gmail.com

Website: https://mmst.vn/

Nguồn: Cafef.vn