MVB – Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Nhóm ngành: Kim loại và khai khoáng
Vốn điều lệ: 1,050,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 105,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 105,000,000 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành và phát triển 
– Tiền thân là Công ty Than III, được thành lập ngày 01/07/1980 theo Quyết định số 42 ĐT/TCCB-3 ngày 17/06/1980 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than
– Ngày 19/06/1993: Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã thành lập lại và đổi tên Công ty Than III thành Công ty than Nội Địa theo Quyết định số 356NL-TCCB-LĐ
– Tháng 10/1994: Công ty than Nội Địa được chuyển từ doanh nghiệp trực thuộc Bộ Năng lượng thành đơn vị thành viên của TCT Than Việt Nam
– Ngày 25/11/2005: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 3883/2005/QĐ-BCN phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty than Nội Địa thành Công ty TNHH MTV than Nội Địa, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con
– Ngày 01/01/2006: Công ty TNHH MTV than Nội Địa chính thức hoạt động theo mô hình quản lý mới
– Ngày 08/11/2006: Công ty TNHH MTV than Nội Địa được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV
– Ngày 13/12/2010: Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 6568/QĐ-BCT thành lập Công ty mẹ – TCT Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin
– Ngày 01/01/2011: TCT Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin chính thức hoạt động.
– Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – Vinacomin thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được cổ phần hóa theo Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ thành Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con.
– Ngày 27/05/2015, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – Vinacomin tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
– Ngày 28/08/2015, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã được tổ chức thành công.
– Ngày 01/10/2015: TCT Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – Vinacomin chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần
– Ngày 28/01/2016, Tổng công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký Công ty đại chúng.
– Ngày 25/04/2016, Tổng công ty đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.
– Ngày 14/10/2016, giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá tham chiếu 14.400đ/cp.
Ngành nghề kinh doanh chính
– Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh các sản phẩm than
– Công nghiệp khoáng sản: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, làm giàu quặng, sản xuất và kinh doanh khoáng sản
– Công nghiệp VLXD: Đầu tư, xây dựng, sản xuất và kinh doanh xi măng, VLXD, vỏ bao bì xi măng và các sản phẩm bao bì khác

Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân , Hà Nội

Điện thoại: (024). 36647515 – Fax: (024). 36647493

Người công bố thông tin: Ông Vũ Thế Tấn – Thư ký Tổng Công ty

Email: info@congnghiepmovietbac.com.vn

Website: http://cmv.vn/

Nguồn: Cafef.vn