NDN – Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Nhóm ngành: Phát triển bất động sản
Vốn điều lệ: 716,579,360,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 71,657,936 cp
KL CP đang lưu hành: 71,657,936 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành

 • Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (DHI) là một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số: 3160/ QĐ – UB ngày 05 tháng 11 năm 1992 của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
 • Năm 1997, sau khi chia tách đơn vị hành chính tỉnh QUảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Công ty được chuyển sang Sở Địa chính Nhà đất thành phố Đà Nẵng nay là Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng quản lý theo Quyết định số 177/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng.
 • Công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 26/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới các công ty Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010.
 • Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 31 tháng 03 năm 2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101323 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp.
 • Trong năm 2012, Công ty đã hoàn thành thủ tục chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16% vởi số lượng cổ phiếu bổ sung là 1.526.720 CP, tăng (tổng số vốn điều lệ cùa công ty lên 115.467.200.000 đồng. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/201 l/GCNCP-VSD-2 của Trung tâm lưu ký chửng khoán Việt Nam: 1.526.720 CP bổ sung đã được chấp thuận lưu ký vào ngày 21/08/2012. Số cổ phiếu bố sung trên đã chính thức giao địch trên sàn HNX theo Quyết định số 318/QD-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 24/08/2012.

Ngành nghề kinh doanh

 • Kinh doanh bất động sản, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; Sàn giao dịch bất động sản.
 • Đầu tư, khai thác thủy điện;
 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cầu cảng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công công nghiệp.
 • Xây dựng công trình điện từ 110KV trở xuống, công trình cấp thoát nước đô thị, công trình bưu chinh viễn thông, công trình xăng dầu;
 • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng;
 • Khai thác chế biến khoáng sản;
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ. Tổ chức sản xuất theo mô hình trang trại.
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ sửa chữa các phương tiện có động cơ.
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp;
 • Kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ giải trí, nghi dưỡng;
 • Đầu tư BOT, BT;
 • Tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn giám sát công trình, tư vấn do dạc bán đà;
 • Quảng cáo thương mại. Xúc tiến thương mại. Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị. Nghiên cứu thị trường;
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm lừ xi măng và thạch cao;
 • Phá dở chuẩn bị mặt bằng;
 • Lắp đặt hệ thống điện. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước/. Lấp đặt hệ thống xây dựng khác;
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
 • Quản lý Dự án;
 • Quản lý vận hành tòa nhà, chung cư;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu;
 • Vệ sinh chung nhà cửa; Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, T.P Đà Nẵng

Điện thoại: +(84) 0511 3561 577 – Fax: +(84) 0511 3872 213

Người công bố thông tin: Bà Hoàng Yến Ninh – Thư ký công ty

Email: info@ndn.com.vn

Website: http://www.ndn.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn