NDN – Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng

Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 99,875,570,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 9,987,557 cp
KL CP đang lưu hành: 9,587,557 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng là đơn vị được hình thành từ Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thực hiện Cổ phần hóa theo Quyết định số: 1629/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND Thành phố Đà Nẵng, qua thời gian từ khi thành lập đến nay đã khẳng định được chổ đứng của mình trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 3203002046 được chứng nhận bởi Trưởng phòng Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng ký ngày 02 tháng 05 năm 2008

Năm 2010: Công ty nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2010 thay đổi tên viết tắt của Công ty là NDX

Năm 2011: Công ty nhận  Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 ngày 24/01/2011 tăng vốn điều lệ lên 41.200.000.000 đồng.

Năm 2013: NDX chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX)

Năm 2014:  Công ty nhận  Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 04/11/2014 tăng vốn điều lệ lên 44.083.760.000 đồng.

Các ngành sản xuất chính:

 • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cầu cảng
 • Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp
 • Xây dựng công trình điện từ 110KV trở xuống
 • Xây dựng công trình cấp thoát nước đô thị
 • Xây dựng công trình bưu chính viễn thông
 • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Khai thác chế biến khoáng sản
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ sữa chữa các loại phương tiện có động cơ
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu nông, lâm, hải sản
 • Đầu tư kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn nhà hàng
 • Kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản

Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: +84-(0511) 3613 797 Fax +84-(0511) 3613 797

Người công bố thông tin: Bà Hồ Thị Trà Hương – Thư kí công ty

Email: info@ndx.com.vn

Website: http://ndx.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn