Nhóm ngành: Gạch, gạch men, ngói
Vốn điều lệ: 30,415,420,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 3,041,542 cp
KL CP đang lưu hành: 3,041,542 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2019
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2020
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân là xí nghiệp Sản xuất gạch ngói trực thuộc Công ty sản xuất và XNK Vật Liệu Xây dựng Sông Bé nay là công ty Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương với dây chuyền gạch ngói thủ công.
 • Năm 1978 đổi tên là xí nghiệp gạch ngói Nhị Hiệp trực thuộc công ty Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Giai đoạn 19952000, Xí nghiệp được đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất, trang bị máy móc hiện đại với hệ thống lò nung Hoffman và lò nung Tuynel tạo ra khả năng sản xuất các loại gạch ngói cao cấp.
 • Năm 2000 Xí nghiệp chuyển thành công ty cổ phần với tên là Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp vốn điều lệ ban đầu là 9.990.000.000 đồng trong đó nhà nước nắm giữ 30%.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán NHC ngày 16/12/2005 trên sàn giao dịch chứng khoán với mã chứng khoán là NHC với tổng số cổ phần là 1.336.061 cổ phần tương đương với vốn điều lệ là 13.360.610.000 đồng.
 • Ngày 02/10/2004, Công ty được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM chấp thuận cho niêm yết bổ sung 99418 cổ phiếu nâng tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 1.435.479 cổ phần.
 • Ngày 05/12/2007, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 05 với vốn điều lệ là 14.354.790.000 đồng.
 • Ngày 10/12/2008, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết bổ sung 85.292 cổ phiếu
 • Ngày 26/12/2008, Công ty được  Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6 với vốn điều lệ: 15.207.710.000 đồng.
 • Ngày 12/01/2009,  Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết bổ sung 85.292 cổ phiếu
 • Ngày 01/06/2009, căn cứ vào hồ sơ đăng ký hủy niêm yết của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp nhận hủy niêm yết cổ phiếu với số lượng: 1.520.771 cổ phiếu.
 • Ngày 03/06/2009, Công ty được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán NHC, số lượng chứng khoán niêm yết: 1.520.771 cổ phiếu, giá trị chứng khoán niêm yết: 15.207.710.000 đồng.
 • Ngày 09/10/2014, Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm số lượng 1.520.771 cổ phiếu, tương ứng với giá trị phát hành thêm là 15.207.710.000 đồng. Tổng khối lượng cổ phần niêm yết là 3.041.542 cổ phần.
 • Ngày 24/04/2015, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 với vốn điều lệ là 30.415.420.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác nguyên liệu phi quặng, sét, cao lanh. Sản xuất gạch ngói chất lượng cao các loại. Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác.
 • Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
 • Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng
 • Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Sản xuất vật liệu xây dựng không nung

Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 84-(650) 3749 080 Fax: 84-(650) 3749 287

Người công bố thông tin: Bà Trần Ngọc Tuyến

Email: nhi-hiep@hcm.vnn.vn

Website: http://www.gachngoinhihiep.com

Nguồn: Cafef.vn