Nhóm ngành: Sản xuất Đồ gia dụng
Vốn điều lệ: 184,889,550,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 18,488,896 cp
KL CP đang lưu hành: 18,488,896 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á – MCK: ASC
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán VACO – 2021

Giới thiệu:

Quá trình hình thành và phát triển:
 • Tiền thân của Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Nam Hoa là cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ chơi trẻ em được thành lập từ những năm đầu của thập niên 90.
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quá hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 11/05/2004, Nam Hoa chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 16.000.000.000 đồng.
 • Công ty trở thành công ty đại chúng từ ngày 01/04/2011 Theo Quyết định số 901/UBCK-QLPH.
 • Công ty đã hoàn thành việc đăng ký chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 62/2017/GCNCP-VSD ngày 09/03/2017
 • Đến thời điểm hiện tại, công ty đang hoạt dộng với vốn điều lệ 54.954.910.000 đồng
Quá trình tăng vốn điều lệ:
 • Ngày 18/06/2004, Vốn diều lệ sau phát hành 21.333.400.000 đồng
 • Ngày 16/11/2007, Vốn diều lệ sau phát hành 30.139.900.000 đồng
 • Ngày 05/04/2010, Vốn diều lệ sau phát hành 45.975.200.000 đồng
 • Ngày 09/09/2016, Vốn diều lệ sau phát hành 54.954.910.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất các sản phẩm đồ chơi trẻ em bằng gỗ.
 • Quà tặng và đồ gia dụng gia đình…

Địa chỉ: 71/4a, đường Hiệp Thành 13, khu phố 7, P.Hiệp Thành, Q.12, T.P Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-(028)-3899-2972 – Fax: +84(-028)3899-5143

Người công bố thông tin: Ông Huỳnh Nguyên Vũ

Email: 

Website: https://namhoatoys.vn/

Nguồn: Cafef.vn