Nhóm ngành: VLXD tổng hợp
Vốn điều lệ: 219,200,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 21,920,000 cp
KL CP đang lưu hành: 21,920,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2016
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2019
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2020
– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ tiền thân là một cơ sở sản xuất thủ công nhỏ do chế độ cũ để lại và được tiếp quản từ tháng 12 năm 1975 và đơn vị trực thuộc của Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M & C) với tên gọi là Xí nghiệp khai thác đá số 3.
  • Tháng 08/2006, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ được chính thức thành lập theo Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trên cơ sở phê duyệt phương án cổ phần hóa và Chuyển xí nghiệp khai thác đá số 3 trực thuộc Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 38.000.000.000 đồng.NNC đã đăng ký với UBCKNN và trở thành công ty đại chúng ngày 25/06/2007.
  • Tháng 3/2009, Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 44.965.000.000 đồng.
  • Tháng 11/2009, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên 87.681.750.000 đồng.
  • Tháng 01/2010, Công ty tiến hành nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Ngày 23/06/2010, cổ phiếu công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tháng 12/2014, Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 131.522.610.000 đồng.
  • Tháng 01/2015, công ty đã đăng ký niêm yết bổ sung 4.384.086 cổ phiếu. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ đã đạt được nhiều thành tựu, trở thành công ty cung cấp đá có uy tín trên thị trường, được khách hàng tin tưởng.
  • Tháng 6/2016, Công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2015, tăng vốn điều lệ lên 164.402.020.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Ngành chính)

2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ ximăng và thạch cao (sản xuất ngói xi măng màu)

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4. Kinh doanh bất động sản

5. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn)

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống

8. Trồng rừng và chăm sóc rừng

9. Trồng cao su

10. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

11. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

12. Đầu tư khu du lịch sinh thái (theo quy hoạch của tỉnh)

Địa chỉ: Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 84-(650) 375 15 15 Fax: 84-(650) 375 12 34

Người công bố thông tin: Ồng Trần Văn Hải

Email: dnn123@vnn.vn

Website: http://www.nuinho.vn

Nguồn: Cafef.vn