OIL – Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (UpCOM)

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Nhóm ngành: Khai thác và chế biến dầu khí
Vốn điều lệ: 10,342,295,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 201,425,936 cp
KL CP đang lưu hành: 1,088,425,100 cp

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành và phát triển
  • Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC). Việc thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam phù hợp với chủ trương của Chính phủ về việc chuyển đổi các công ty thành viên hạch toán độc lập trong Tổng công ty Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, nhằm thích ứng với xu thế hội nhập Quốc tế và nhằm phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngành trong lĩnh vực kinh doanh dầu thô và sản phẩm dầu trên thị trường trong nước và Quốc tế.
  • Tổng công ty Dầu Việt Nam đã được kế thừa thế mạnh của các đơn vị tiền thân là Công ty Petechim và Công ty PDC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và lĩnh vực chế biến, kinh doanh phân phối sản phẩm dầu.
  • PV OIL chính thức đi vào hoạt động từ 6/6/2008. Trong quá trình hình thành và phát triển, PV OIL đã thật sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, về quy mô và phạm vi hoạt động đã trải đều trên toàn lãnh thổ Việt Nam và phát triển cả ra nước ngoài. Cấu trúc bộ máy và hệ thống các Công ty con đã được hoàn thiện nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tổ chức, khi mới thành lập ngoài các phòng ban nghiệp vụ tại cơ quan Tổng công ty, các đơn vị gồm có 29 chi nhánh, 03 Văn phòng đại diện tại nước ngoài, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, 13 Công ty góp vốn chi phối và 7 công ty góp vốn không chi phối. Hiện nay Tổng công ty có 14 ban chuyên môn tại cơ quan Tổng công ty, 13 đơn vị trực thuộc (7 xí nghiệp, chi nhánh, 1 văn phòng đại diện ở nước ngoài, 5 Ban QLDA đầu tư xây dựng), 31 công ty thành viên có vốn góp chi phối (2 công ty ở nước ngoài) và 21 công ty liên kết.
Lĩnh vực hoạt động
  • Xuất nhập khẩu và kinh doanh thô.
  • Chế biến sản phẩm dầu
  • Chế biến và sản xuất kinh doanh Nhiên liệu sinh học
  • Kinh doanh vật tư thiết bị kỹ thuật dầu khí
  • Kinh doanh sản phẩm dầu

Địa chỉ: Tầng 14-17 Petro Vietnam Tower Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM

Điện thoại: (84 – 28) 39106990 – Fax: (84 – 28) 39106980

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Tú – Phó Tổng GĐ

Email: contact@pvoil.com.vn

Website: https://www.pvoil.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn