Nhóm ngành: Phụ tùng ô tô
Vốn điều lệ: 464,717,070,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 46,471,707 cp
KL CP đang lưu hành: 46,471,707 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– CTCP Chứng khoán Pinetree – MCK: HFT
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Ngày 19/4/1976 Tổng cục Hóa chất (nay là Tổng công ty Hóa chất Việt nam) ra quyết định thành lập Công ty Pin Ắc quy Miền Nam, trên cơ sở Quốc hữu hóa các nhà máy: pin con Ó (Vidopin), pin con Mèo, pin Hột xoàn, nhà máy bình điện VABCO và nhà máy bình điện VIDECO. Từ năm 1986 sau khi đường lối đổi mới được áp dụng, công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm một số trang thiết bị, đổi mới cách quản lý nên năng lực sản xuất đã tăng được tăng lên.
  • Ngày 25/05/1993 theo Nghị định 388 của Chính phủ, Bộ Công Nghiệp Nặng (nay là Bộ Công Nghiệp) ra quyết định số 304/QĐ/TCNSĐT thành lập lại Công ty Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco) trực thuộc Tổng công ty Hóa Chất Việt Nam.
  • Ngày 21/6/2004 theo quyết định số 53/2004/QQĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc chuyển Công ty Pin-Ắcquy miền Nam thành Công ty cổ phần Pin-Ắcquy miền Nam
  • Công ty bắt đầu niêm yết với mã PAC ngày 12/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán Mê Kông. Kiểm toán độc lập: công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).
  • Năm 2016,  Tăng vốn điều lệ từ 309.812.930.000 đồng lên 464.717.070.000 đồng, theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất pin, ắc quy;
  • Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy;
  • Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 392030 62/63 Fax: 84-(8) 392030 60/61

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Hưng – KT trưởng

Email: pinaco@pinaco.com.vn

Website: http://www.pinaco.com

Nguồn: Cafef.vn