Nhóm ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ
Vốn điều lệ: 1,108,972,160,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 110,896,796 cp
KL CP đang lưu hành: 110,896,796 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được thành lập năm 1995, là công ty bảo hiểm đầu tiên được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, là sự tập hợp sức mạnh kinh tế và uy tín của các tổng công ty Nhà nước lớn như Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty Điện tử Hà Nội…

  Ngành nghề kinh doanh:

  • Bảo hiểm phi nhân thọ, Tái bảo hiểm, Đầu tư tài chính.

Địa chỉ: Tầng 21, 22 tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3776 0867 Fax: 04 3776 0868

Người công bố thông tin: Ông Trần Anh Tuấn

Email: pjico@petrolimex.com.vn

Website: http://www.pjico.com.vn

Nguồn: Cafef.vn