Nhóm ngành: Vận hành cảng biển
Vốn điều lệ: 3,269,600,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 326,960,000 cp
KL CP đang lưu hành: 326,960,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành và phát triển

 • Ngày 21/03/1956, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện (Nay là Bộ Giao thông vận tải) Nguyễn Trân đã ký Nghị định số 17/NĐ về việc đặt Cảng Hải Phòng trực thuộc ngành vận tải thủy để phụ trách, quản lý Cảng Hải Phòng.
 • Ngày 11/03/1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 376QĐ/TCCB-LĐ thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Hải Phòng.
 • Tháng 6 năm 2008, Cảng Hải Phòng chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước theo Quyết định số 3088/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải.
 • Ngày 04/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 276/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015.
 • Ngày 15/03/2013, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 103/QĐ-HHVN về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa trong đó có Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng.
 • Ngày 08/04/2014, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 118/QĐ- HHVN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng thành công ty cổ phần.
 • Ngày 14/5/2014, Công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 01/7/2014, Cảng Hải Phòng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5, hoàn tất việc chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng sang hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 3.269.600.000.000 đồng. Từ khi chuyển thành CTCP đến nay Công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ. Ngày 25/12/2014, công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.
 • Ngày 12/08/2015 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bắt đầu niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: PHP

Ngành nghề kinh doanh:

 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Môi giới thuê tàu biển; dịch vụ đại lý tàu biện; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, nâng hạ hàng hóa, …
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: lai dắt và hỗ trợ tàu biển.
 • Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

Địa chỉ: Số 8A đường Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, T.P Hải Phòng

Điện thoại: (+84-31) 3859 945 – Fax: 031.385.9973

Người công bố thông tin: Ông Cao Trung Ngoan – Quyền TGĐ

Email: haiphongport@haiphongport.com.vn

Website: http://haiphongport.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn