PJT – Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

Nhóm ngành: Hàng hải
Vốn điều lệ: 230,407,170,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 23,040,717 cp
KL CP đang lưu hành: 23,040,717 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Việt – MCK: DVSC
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2010
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2011
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2012
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2013
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2014
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2015
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2016
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2017
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2018
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2019
– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Vận tải xăng dầu đường sông, được thành lập từ cơ sở sát nhập Xí Nghiệp sửa chữa tàu Bình Chánh và bộ phận vận tải xăng dầu đường sông của Công ty vận tải xăng dầu (VITACO), Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là sưả chữa đóng tàu và vận tải xăng dầu đường sông
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, năm 1999 Xí nghiệp Vận Tải Xăng Dầu Đường Sông được chuyển thành Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex theo Quyết định số 151/1999/QĐ – TTG của Thủ Tướng Chính Phủ. Công ty là thành viên của  Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, hoạt động với mức vốn điều lệ ban đầu là 13,5  tỷ đồng, trong đó Tập đoàn xăng dầu Việt Nam góp 30%, phần còn lại là của các cổ đông  trong công ty và của các cổ đông khác ở các đơn vị trong cùng tập đoàn.
 • Năm 1999 khi Công ty thành lập, vốn điều lệ là 13,5 tỷ đồng. Với mức vốn này không  đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động của công ty, gây không ít khó khăn cho sự phát triển của công  ty.
 • Năm 2003, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 14,596 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt  Nam chiếm 35% vốn điều lệ.
 •  Năm 2004, vốn điều lệ của công ty là 19,370 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt  Nam chiếm 51,21% vốn điều lệ.
 • Năm 2006, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 35 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt  Nam chiếm 51,21% vốn điều lệ.
 • Ngày 28/12/2006 cổ phiếu của Công ty (PJT) được niêm yết tại Trung tâm giao dịch  Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 • Năm 2008, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 70 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt  Nam chiếm 51,21 % vốn điều lệ.
 • Năm 2009, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 84 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt  Nam (Năm 2012 là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) chiếm 51,21 % vốn điều lệ.
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã PJT ngày 28/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 • Năm 2013:  Năm 2013, vốn điều lệ Công ty là 96.599.020.000 đồng, trong đó Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chuyển giao quyền quản lý vốn Nhà nƣớc cho Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (Tập đoàn XD Việt Nam), Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex trở thành cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu cổ phần là 51,21 % vốn điều lệ.
 • Năm 2014:  Năm 2014, vốn điều lệ Công ty tăng lên 108.172.380.000 đồng, trong đó Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex sở hữu tỷ lệ cổ phần là 51,22 % vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Vận tải xăng dầu đƣờng biển
 • Vận tải xăng dầu đƣờng thủy nội địa và Campuchia
 • Ngành kinh doanh dịch vụ cơ khí và xử lý chất thải nhiễm dầu
 • Ngành dịch vụ thƣơng mại: cung ứng nhiên liệu, bunker tàu Việt Nam và Quốc tế.
 • Địa bàn KD:  Đườ ng th ủ y n ội địa, đườ ng th ủ y qu ố c  t ế (Campuchia), vùng ven bi ể n Vi ệ t Nam.

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 3 899 1101 Fax: (84.8) 3 512 1775

Người công bố thông tin: Ông Phan Văn Kỳ

Email: pjtaco@pjtaco.com.vn

Website: http://pjtaco.petrolimex.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn