Nhóm ngành: Hóa dầu
Vốn điều lệ: 807,988,390,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 80,798,839 cp
KL CP đang lưu hành: 80,797,566 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • 09/06/1994 Bộ thương mại ban hành Quyết định 745/TM/TCCB thành lập Công ty dầu nhờn Tiền thân của Công ty Cổ phần hoá dầu Petrolimex PLC
 • 13/12/1998 Bộ Thương mại ban hành quyết định số 1191/1998/QĐBTM về việc đổi tên Công ty Dầu nhờn thành Công ty Hóa dầu
 • 23/12/2003 Bộ Thương mại ban hành Quyết định 1801/2003/QĐBTM về việc Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Cổ phần hoá dầu Petrolimex PLC
 • 01/03/2004 Công ty nhận đuợc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/03/2004
 • 29/11/2006 Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex chính thức được giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Tháng 04/2013 Đổi tên thành Tông Công ty Hóa Dầu Petrolimex – CTCP

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất (trừ các loại hóa chất mà Nhà nước cấm) và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt;
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành hóa dầu;
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải, cho thuê kho bãi, pha chế, phân tích, thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hóa dầu.
 • Kinh doanh bất động sản
 • Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển

Địa chỉ: Tầng 18 & 19 toà nhà 229 phố Tây Sơn, Q. Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84-(04)-3851 3205 – Fax: +84-(04)-3851 3207

Người công bố thông tin: Bà Phương Thảo Hiền – Kế toán trưởng

Email: plc@plc.com.vn

Website: http://www.plc.petrolimex.com.vn

Nguồn: Cafef.vn