PMC – Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Nhóm ngành: Dược phẩm
Vốn điều lệ: 93,325,730,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 9,332,573 cp
KL CP đang lưu hành: 9,332,573 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt – MCK: VCI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công Ty Xuất Nhập Khẩu Trực Dụng Y Tế PHARIMEX được thành lập theo Quyết Định số 126 / QĐ – UB ngày 30/06/1981 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố. Vì thế Công Ty Xuất Nhập Khẩu Trực Dụng Y Tế PHARIMEX chính là tiền thân của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC hiện nay.
 • Đến năm 1983, sau gần hai năm hoạt động, do sự sắp xếp lại ngành ngoại thương của Thành Phố lúc đó, Công Ty PHARIMEX đã phải chuyển thể thành Xí nghiệp dược phẩm dược liệu PHARMEDIC theo quyết định số 151 / QĐ – UB ngày 24/09/1983 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố.
 • Đến năm 1997, theo chủ trương của Chính Phủ, Xí Nghiệp đã được chuyển thể thành Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC theo quyết định số 4261/ QĐ – UB ngày 13/08/1997.
 • Năm 2005, Công Ty tăng vốn điểu lệ lên 45.669.000.000 đồng từ lợi nhuận đố lại.
 • Năm 2008, Công Ty tăng vốn điều lệ lên 64.816.340.000 đồng với hình thức phát hành cồ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hừu (từ quỹ đầu tư phát triển) và phát hành cồ phiếu ưu đài cho cản bộ chu chốt.
 • Nãm 2013, Công Ty tăng vốn điều lệ lên 93.325.730.000 đồng vợi hình thức phát hành cổ phiếu thường cho cô đông hiện hừu (từ quỹ đâu tư phát triển). Cô phân Nhà Nước chiếm 43,43%, còn lại 56,57% là cô phân của cán bộ công nhân viên và cồ đông bên ngoài.
 • Nhờ dạt dược những thành tích xuất sác trong sàn xuất – kinh doanh. Công Ty đà vinh dự được Nhả Nước trao lặng các danh hiệu cao quý như Huân Chương Lao Động hạng III ngày 12/05/1995, Huân Chương Lao Động hạng II ngày 15/01/2003. Huân Chương Lao Động hạng I ngày 30/8/2013. Ngoài ra. Công Tv liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chắt Lượng cao do người tiêu dùng bình chọn vào các năm từ 2003 đến 2015

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế.
 • Liên doanh, liên kết với tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước.
 • Gia công chế biến 1 số nguyên phụ liệu (chủ yếu từ dược liệu để sản xuất một số mặt hàng có tính chất truyền thống).
 • In và ép bao bì bằng nhựa, nhôm, giấy.
 • Sản xuất, mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (không sản xuất tại trụ sở
Địa bàn kinh doanh: Tập trung chủ yếu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Miền Tây, còn lại ở Miền Bắc, miền Trung, miền Đông và Cao Nguyên

Địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8)39 200300/38 375300 Fax: 84-(8)39 200 096

Người công bố thông tin: Bùi Thụy Phương Uyên – Nhân viên

Email: pharmedic@vnn.vn

Website: http://www.pharmedic.com.vn

Nguồn: Cafef.vn