Nhóm ngành: Sản xuất Thép
Vốn điều lệ: 2,796,767,760,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 279,676,336 cp
KL CP đang lưu hành: 278,543,546 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Tiền thân của Công ty TNHH Thép Pomina là Nhà máy Thép Pomina 1 do Công ty TNHH Thép Việt đầu tư xây dựng được thành lập vào ngày 17/08/1999 với vốn điều lệ là 42 tỷ đồng, Công ty TNHH Thép Pomina không ngừng nỗ lực củng cố và phát triển để trở thành một công ty sản xuất cung ứng thép xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, hướng đến việc hoàn thiện dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh nhằm thỏa mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng.
  • Đến ngày 17/07/2008, công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thép Pomina với số vốn điều lệ là 500 tỷ đồng.
  • Công ty Cổ phần Thép Pomina tăng vốn điều lệ lên 820 tỷ đồng vào tháng 7/2009 bằng việc phát hành riêng lẻ, đến tháng 1/2010 công ty đã tăng vốn điều lệ lên 1.630 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất sắt thép gang
  • Tái chế phế liệu kim loại
  • Kinh doanh các sản phẩm từ thép.

Địa chỉ: Số 27, Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 84-(650) 371 00 51 Fax: 84-(650) 374 08 62

Người công bố thông tin: Ông Trần Tô Tử

Email: pominasteel@hcm.vnn.vn

Website: http://www.pomina-steel.com

Nguồn: Cafef.vn