Nhóm ngành: Giao nhận – tiếp vận
Vốn điều lệ: 12,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,200,000 cp
KL CP đang lưu hành: 1,200,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thủ Đô – MCK: CASC
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Portserco nguyên trước đây là là Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp và Xí nghiệp Sửa chữa cơ khí thuộc Cảng Đà nẵng. Xí nghiệp được thành lập chính thức ngày 15/6/1993 theo quyết định số 1163/QĐ của Bộ Giao Thông Vận tải.
 • Cảng Đà Nẵng và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam đã quyết định chọn Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp và Xí nghiệp sửa chữa Cơ khí là đơn vị đầu tiên được thành lập Công ty Cổ phần theo Quyết định số 3086/QĐ-BGTVT ngày 26/9/2002 của Bộ Giao Thông Vận tải với tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Cảng Đà nẵng.
 • Nhằm phù hợp với sự phát triển chung của nền kinh tế thị trường và vươn xa khỏi phạm vi trong nước ngày 31/10/2008 Hội đồng Quản trị Công ty có quyết định số 81/CTHC về việc đổi tên Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Cảng Đà nẵng thành Công ty Cổ phần Portserco.
 •  Trong những năm qua, Công ty liên tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, sản lượng năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 10%/năm, thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện.
 • Năm đầu tiên sau cổ phần hóa 2003, doanh thu của Công ty đạt 42.868.304.607 đồng, thu nhập bình quân 1.721.927 đồng/người/tháng. Sau 05 năm   hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, năm 2008, doanh thu toàn Công ty đã đạt 70.517.251.000 đồng, thu nhập bình quân 2.577.908 đồng/người/tháng. Năm 2011 doanh thu đạt 111 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,247 tỷ đồng, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.
 • Với những kết quả trên, Công ty đã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, UBND Thành phố Đà Nẵng tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua và nhiều danh hiệu thi đua khác cho Ban lãnh đạo Công ty.
 •  Niêm yết: Công ty đã niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 10/2010 và chính thức giao dịch vào ngày 29/11/2010

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh vận tải đa phương thức, sửa chữa phương tiện cơ giới thủy bộ.
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa hàng miễn thuế
 • Đại lý xăng dầu, kinh doanh vật tư
 • Dịch vụ hàng hải
 • Xây dựng và sửa chữa công trình giao thông, công nghiệp dân dụng
 • Cho thuê kho bãi, dịch vụ bốc xêp hàng
 • Chế biến và kinh doanh thủy sản đông lạnh xuất nhập khẩu (tại KCN thủy sản Thọ Quang)
 • Kinh doanh lữ hành nội địa
 • Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, rượu bia thuốc lá điếu sản xuất trong nước.

Địa chỉ: Số 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 84-(511)-3889390 – Fax: 84-(511)-3863736

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Lê Minh

Email: portserco@portserco.com

Website: http://portserco.com

Nguồn: Cafef.vn