PVB – Công ty CP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Nhóm ngành: Chế tạo kết cấu thép
Vốn điều lệ: 215,999,980,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 21,599,998 cp
KL CP đang lưu hành: 21,599,998 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2020
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành
  • Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam ( tên cũ là Công ty CP đầu tư và xây lắp khí) được thành lập ngày 11/07/2007 theo nghị quyết số 4041/NQ-DKVN của HĐQT tập đoàn dầu khí Việt Nam với sự tham gia góp vốn của 13 cổ đông trong các cổ đông sáng lập là Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) .Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí ( PTSC) và tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt nam ( IDICO)
  • Tháng 4/2013 Công ty CP đầu tư và xây lắp khí đổi tên thành Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam và được sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 , ngày 23/04/2013 với vốn điều lệ  215.999.980.000 đồng. Hiện tại công ty là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam  (PVGas).
  • Ngày 29/05/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16.
Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính
  • Sản xuất bọc ống. sản xuất các sản phẩm cơ khí
  • Chống ăn mòn kim loại, gia tải đường ống
  • Xây lắp công trình khí, lắp đặt duy trì bảo dưỡng các chân đế giàn khoan, các kết cấu kim loại, các bồn bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng nước, bình chịu áp lực và hệ thống công nghệ

Địa chỉ: Đường số 2B khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

Điện thoại: +84-(064)-3924456 – Fax: 064.3924455

Người công bố thông tin: 

Email: thongtin@pvcoating.vn

Website: http://www.pvcoating.vn

Nguồn: Cafef.vn