Nhóm ngành: Kinh doanh sản phẩm khí đốt
Vốn điều lệ: 365,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 36,500,000 cp
KL CP đang lưu hành: 36,500,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:- Công ty Cổ phần Chứng Khoán Dầu Khí – MCK: PSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2020
– Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGAS NORTH), tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh sản phẩm Khí hóa lỏng Miền Bắc được thành lập 11/2000 là doanh nghiệp thành viên Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí(PVGAS) nay là Tổng Công ty Khí, thuộc Tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam.
 • Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc được chuyển sang mô hình công ty cổ phần theo quyết định số 3733/QĐ-BCN ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp.
 • Ngày 02/03/2007, Công ty đã thực hiện bán đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 25/06/2007, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103018088.
 • Ngày 07/1/2009, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hoá niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội với Mã chứng khoán PVG
 • Ngày 12/9/2012, Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8 với mã DN 0102311149
 • Ngày 26/10/2015, Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc được sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 với mã doanh nghiệp 0102311149.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Kinh doanh khí hoá lỏng và các sản phẩm dầu khí;
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ kiện; kho bãi; trạm chiết nạp khí hoá lỏng;
 • Dịch vụ vận tải khí hoá lỏng;
 • Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gas;
 • Đào tạo lao động kỹ thuật ngành gas (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
 • Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu;
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
 • Đại lý, mua bán, ký gửi hàng hoá;
 • Giám định kỹ thuật chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực.

Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 394 455 55 Fax: 84-(4) 394 453 33

Người công bố thông tin: Phạm Tô Văn

Email: pvgaslpg@pvgaslpg.com.vn

Website: https://pvgaslpg.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn