QHD –  Công ty CP Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Que hàn điện Việt Đức

Nhóm ngành: Nguyên vật liệu tổng hợp
Vốn điều lệ: 55,247,160,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 5,524,716 cp
KL CP đang lưu hành: 5,524,716 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức tiền thân là Nhà máy Que hàn điện, được thành lập ngày 29/03/1967 tại phường Giáp Bát, khu Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
  • Tháng 3/1995, Bộ Công nghiệp ra quyết định đổi tên Nhà máy thành Công ty Que hàn điện Việt Đức.
  • Theo quyết định số 1335/QĐ-TCCB ngày 10/06/2003 của Bộ công nghiệp, Công ty tiến hành các thủ tục để cổ phần hóa. Ngày 14/10/2003, Bộ công nghiệp ra quyết định số 166/2003/QĐ-BCN phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyern Công ty Que hàn điện Việt Đức thành Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
  • Từ 26/12/2003, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
  • Ngày 22/04/2012: 2.742.270 cổ phiếu của công ty với mã chứng khoán là QHD chính tức giaodichj tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất và kinh doanh vật liệu hàn (que hàn điện, dây hàn)
  • Kinh doanh vật tư, nguyên liệu để sản xuất vật liệu hàn
  • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật

Địa chỉ: Phố Quán Gánh, Xã Nhị Khê, Th­ường Tín,Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 338 533 60 Fax: 84-(4) 338 536 53

Người công bố thông tin: Ông Hoàng Xuân Thành – KTT

Email: viwelco@fpt.vn

Website: http://www.viwelco.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn