RAL – Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 691/TB-SGDHCM ngày 04/04/2022 của HSX

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Nhóm ngành: Sản xuất Đồ gia dụng
Vốn điều lệ: 120,750,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 22,947,419 cp
KL CP đang lưu hành: 22,947,419 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – MCK: BVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2017
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2018
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2019
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2020
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

    – Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập năm 1961 theo quyết định số 003BCNN/TC ngày 24/02/1961 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông và đến tháng 6/1994 được đổi tên thành Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông.
Thực hiện Nghị định số 388/HÐBT về việc thành lập lại các doanh nghiệp nhà nước, Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập lại theo quyết định số 222 CN/TCLÐ ngày 24/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) với ngành nghề kinh doanh bao gồm: sản xuất kinh doanh các mặt hàng bóng đèn, phích nước và các sản phẩm thuỷ tinh.

    – Theo quyết định số 21/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ngày 30/3/2004 công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông chính thức chuyển thành công ty cổ phần vào tháng 7/2004 và đổi tên là Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với vốn điều lệ là 79.15.000.000 đồng.

    – Công ty bắt đầu niêm yết với mã RAL ngày 06/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn: công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Kiểm toán độc lập: công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Ngành nghề kinh doanh:

    – Sản xuất kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thuỷ tinh và các loại phích nước.

    – Dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.

    – Xuất nhập khẩu trực tiếp.

    – Tư vấn và thiết kế chiếu sáng trong dân dụng công nghiệp

    – Dịch vụ quảng cáo thương mại

    – Dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Trong đó, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước là hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của công ty.

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 3 858 43 10 – Fax: 84-(4) 3 858 50 38

Người công bố thông tin:

Email: ralaco@hn.vnn.vn

Website: http://www.rangdongvn.com

Nguồn: Cafef.vn