Nhóm ngành: Mía đường
Vốn điều lệ: 6,387,694,800,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 629,150,895 cp
KL CP đang lưu hành: 662,755,876 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – MCK: SBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ Phần Mía Đường Bourbon Tây Ninh (SBT) tiền thân là Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Group Sucrecries Bourbon (G.B) và Liên hiệp mía đường II (LHMĐ II) và Liên hiệp mía đường Tây Ninh (LHMĐTN), được thành lập theo Giấy phép Đầu tư số 1316/GP ngày 15/7/1995 do Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư cấp. Tổng số vốn đầu tư ban đầu của Công ty là 95 triệu USD và vốn pháp định đăng ký là 28,5 triệu USD. Trong đó GB sở hữu 70% vốn điều lệ, LHMĐII sở hữu 15% và LHMĐTN sở hữu 15%.
 • Tháng 3 năm 1999, Tổng Công ty mía đường II thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn pháp định của mình cho Group Bourbon theo Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 1316/GPĐC2 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.
 • Đến tháng 5 năm 2000, Liên Hiệp Mía Đường Tây Ninh đã chuyển nhượng phần vốn góp cho Tập đoàn Bourbon. SBT được chính thức chuyển đổi hình thức đầu tư thành Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 1316A/GP của Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.
 • Tháng 2 năm 2001, SBT điều chỉnh tăng vốn đầu tư lần thứ hai lên 113 triệu USD và vốn pháp định là 112,189 triệu USD theo Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 1316A/GPĐC1 của Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư sau khi Tập đoàn Bourbon mua lại nợ vay nước ngoài và vốn hóa toàn bộ số nợ này.
 • Tháng 12 năm 2005, SBT được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư chuẩn y điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn 10% cho suốt đời dự án, miễn thuế TNDN 4 năm kể từ năm đầu tiên có lãi (năm 2004) và giảm 50% trong 04 năm tiếp theo và bãi bỏ quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo Giấy phép điều chỉnh số 1316A/GPĐC2.
 • Tháng 3 năm 2007, SBT được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh cấp phép chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đầu tư số 451033000014 ngày 23 tháng 3 năm 2007 với vốn điều lệ là 1.419 tỷ đồng trên cơ sở vốn góp của Công ty TNHH sau khi xử lý toàn bộ lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2006.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất đường (Chi tiết: Sản xuất Đường) – Mã Ngành theo VSCI: 1072 (chính)
 • Trồng mía – Mã Ngành theo VSIC: 0114
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có sử dụng Đường hoặc phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất Đường) – Mã Ngành theo VSIC: 1079
 • Sản xuất điện – Mã Ngành theo VSIC: 3511
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng – Mã Ngành theo VSIC: 1104
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp – Mã Ngành theo VSIC: 4653
 • Trồng cây ăn quả – Mã Ngành theo VSIC: 0121
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tư vấn kỹ thuật, công nghệ trong ngành sản xuất Mía Đường) – Mã Ngành theo VSIC: 7490

Địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 84-(66) 3753 250 Fax: 84-(66) 3839 834

Người công bố thông tin:

Email: sbttninh@hcm.vnn.vn

Website: http://www.ttcsugar.com.vn

Nguồn: Cafef.vn