Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 259,998,480,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 25,999,848 cp
KL CP đang lưu hành: 25,999,848 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – 2012
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2013
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2014
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2015
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH KPMG Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Sông Đà 5, tiền thân là Công ty Xây dựng thuỷ điện Vĩnh Sơn . Công ty là doanh nghiệp Nhà nước – đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo Quyết định số 1720/QĐ – BXD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Ngày 04/11/2004 Công ty Sông Đà 5 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo Quyết định 1720/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng
 • Từ ngày 13/12/2006 Công ty cổ phần Sông Đà 5 được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung trâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 74/QĐ-TTGDCKHN của Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.\
 • Năm 2007: Công ty chuyển trụ sở làm việc từ Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đến Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La để tham gia xây dựng thủy điện Sơn La.
 • Năm 2011: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 43/NQ-SDD5-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2011, ngày 8/7/2011 Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã chuyển trụ sở chính của Công ty từ Ít Ong, Mường La, Sơn La về Tầng 5, Tháp B tòa nhà HH4 khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội theo Nghị quyết số 75/SDD-NQ-HĐQT ngày 7/7/2011.
 • Năm 2013: Phát hành thêm 9.000.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 90.000.000.000 đồng lên 180.000.000.000 đồng.
 • Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2014: 259.998.480.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng công trình công nghiệp, nhà các loại;
 • Xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt; Thi công bằng phương pháp khoan, nổ mìn;
 • Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường bộ;
 • Khai thác, sản xuất, kinh doanh: Điện, vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, phụ tùng xe máy, thiết bị, phụ kiện xây dựng;
 • Đầu tư, xây dựng, lắp đặt và vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ;
 • Mua, bán, nhập khẩu: vật tư, phụ tùng, xe máy, thiết bị thị công;
 • Đầu tư tài chính vào các Công ty con, Công ty liên kết;
 • Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84-(04) 2225 5586 – Fax: +84-(04) 2225 5558

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Trọng Thủy – Kế toán trưởng

Email: Info@songda5.com.vn

Website: http://songda5.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn