Nhóm ngành: Xây dựng
Vốn điều lệ: 342,340,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 34,234,000 cp
KL CP đang lưu hành: 34,234,000 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2013
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Sông Đà 9 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà, ngày 20/03/1993 đơn vị được thành lập theo quyết định số 128A/BXD/TCLĐ của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
 • Ngày 18/11/2005 Công ty Sông Đà 9 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 2159/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng
 • Niêm yết: Cổ phiếu của công ty bắt đầu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán HN từ ngày 26/12/2006.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật; đường dây và trạm biến thế điện.
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn xây dựng và đấu thầu các công trình
 • Khai thác mỏ, sản xuất vật liệu xây dựng
 • Nhận thầu thi công bằng phương pháp khoan mìn nổ
 • Đầu tư xây dựng, vận hành khai thác và kinh doanh các nhà máy điện, nhà máy xi măng
 • Chế tạo, lắp đặt các cấu kiện cơ khí, xây dựng, phụ tùng ô tô, phụ tùn máy xây dựng và xe máy
 • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy, các loại máy xây dựng.
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa, xăng, dầu, mỡ, bất động sản và văn phòng cho thuê
 • Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84-(04)-3768 3746 – Fax: +84-(04)-3768 2684

Người công bố thông tin: Ông Trần Thế Anh – Kế toán trưởng

Email: contact@songda9.com

Website: http://www.songda9.com

Nguồn: Cafef.vn