SDA – Công ty CP Simco Sông Đà (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

CP vào diện bị cảnh báo từ 24.8.2020

Công ty CP Simco Sông Đà

Nhóm ngành: Dịch vụ tổng hợp
Vốn điều lệ: 262,061,580,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 26,206,158 cp
KL CP đang lưu hành: 26,206,158 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty TNHH Chứng khoán ACB – MCK: ACBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2010
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2014
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2015
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – 2016
– Công ty TNHH PKF Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

  • Công ty cổ phần cung ứng Nhân lực quốc tế và thương mại Sông Đà tiền thân là trung tâm hợp tác lao đông nước ngoài Sông Đà được thành lập theo quyết định số 19/TCT/TCLĐ ngày 31/10/1997 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà, với chức năng chính là thực hiện hoạt đồng xuất khẩu lao động.
  • QĐ số 617/QĐBXD ngày 09/05/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, Công ty cổ phần cung ứng Nhân lực quốc tế và thương mại Sông Đà chính thức được thành lập.
  • Ngày 29/11/2006, Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết định số 49/QĐTTGD chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty. Ngày 21 tháng 12 năm 2006 Cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán SDA chính thức được giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Xuất khẩu lao động
  • Giáo dục đào tạo
  • Kinh doanh bất động sản
  • Kinh doanh thương mại
  • Đầu tư tài chính

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 355 204 02 Fax: 84-(4) 3552 04 01

Người công bố thông tin: Bà Phạm Thị Hiếu – KTT

Email: songda@simco.vn

Website: http://www.simco.vn/

Nguồn: Cafef.vn