Nhóm ngành: Hóa chất chuyên biệt
Vốn điều lệ: 15,182,180,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 1,518,218 cp
KL CP đang lưu hành: 1,518,218 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – MCK: SSI
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt – 2010
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2011
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2012
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2013
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2014
– Công tyTNHH Kiểm toán D.T.L – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Đồng Nai. Thành lập ngày 23/10/1987
 • Ngày 1/3/2000, doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần theo quyết định số 4636/QĐ – UBT của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 • Hiện công ty là thành viên của tổ hợp SONADEZI.
 • Ngày 29/08/2008, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3.  Tổng vốn điều lệ: 13.496.410.000đ (Mười ba tỷ bốn trăm chính mươi sáu triệu bốn trăm mười ngàn đồng). Trong đó: Cổ phần Nhà nước: 4.049.280.000 đồng (30% giá trị cổ phần).  Cổ phần khác: 9.444.820.000 đồng (70% giá trị cổ phần).
 • Ngày 14/9/2010 Sở  Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4.  Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ. Trong đó: Cổ phần Nhà nước: 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần).  Cổ phần khác: 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần).
 • Ngày 28/12/2012 Sở  Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5.  Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ. Trong đó:  Cổ phần Nhà nước: 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần).  Cổ phần khác: 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần).
 • Ngày 5/4/2013 Sở  Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 6.  Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ. Trong đó:  Cổ phần Nhà nước: 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần).  Cổ phần khác: 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần).
 • Ngày 16/05/2014 Sở  Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5.  Tổng vốn điều lệ: 15.182.180.000đ. Trong đó:  Cổ phần Nhà nước: 4.555.440.000 đồng (30% giá trị cổ phần).  Cổ phần khác: 10.626.740.000 đồng (70% giá trị cổ phần).

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất các sản phẩm sơn, bột … gồm :
        – Sơn Alkyd DONA
        – Sơn trang trí DONASA, hệ nước và dung môi
        – Bột trét tường DONASA
        – Sơn PU
        – Sơn Epoxy hệ nước và dung môi.
 • Ngòai ra công ty còn hợp tác sản xuất các sản phẩm sơn hàng đầu thế giới : Sơn tàu biển, giàn khoan dầu khí International ( Akzonobel – Hà Lan), Sơn công nghiệp có công dụng đặc biệt PPG (PPG Hoa Kỳ), sơn cách nhiệt, chống thấm Sun-Master ( Úc )
 • Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm sơn các loại, keo
 • Dịch vụ thi công về sơn

Địa chỉ: Đường 7, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 84-(613) 3931 355 Fax: 84-(613) 3836 091

Người công bố thông tin:

Email: Visitsdn@hcm.vnn.vn

Website: http://www.dongnaipaint.vn

Nguồn: Cafef.vn