SEB – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung

Nhóm ngành: Thủy điện
Vốn điều lệ: 319,999,690,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 31,999,969 cp
KL CP đang lưu hành: 31,999,969 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sao Việt – MCK: SVS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Ngày 18/03/2003, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được thành lập theo Hợp đồng Thành lập Công ty Cổ phần số 03 CP/SĐ-ĐL3-BM/2002, do ba Cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Sông Đà (45%), Công ty Điện lực 3 (40%) và Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Bình Minh (15%).
 • Ngày 03/04/2003, Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Ngày 06/01/2004, Công ty nâng vốn điều lệ lên 75 tỷ đồng. Ngày 02/08/2007, tại cuộc họp Đại hội Cổ đông năm 2007, các Cổ đông đã thống nhất tăng vốn điều lệ lần thứ hai lên 125 tỷ đồng.
 • Ngày 28/03/2008, tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008, các Cổ đông sáng lập đã quyết định chuyển sang mô hình Công ty Đại chúng.
 • Ngày 07/01/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết 12.500.000 cổ phiếu trên TTGD Chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 14/01/2009 Công ty khai trương giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 • Tháng 6/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 họp và thống nhất tăng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Ngày 09/09/2014 UBCK Nhà nước chấp thuận cho công ty tăng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 7.500.000 cổ phiếu (tỷ lệ 10:6)

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất và kinh doanh điện
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình điện
 • Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản)
 • Nhà nghỉ có kinh doanh du lịch và văn phòng cho thuê
 • Lắp đặt các cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các thiết bị điện nước
 • Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng
 • Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản.
 • Dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng; dịch vụ giặt, hấp ủi

Địa chỉ: 10 Lam Sơn, P.Phước Hòa, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 84-(58) 387 80 92 Fax: 84-(58) 387 80 93

Người công bố thông tin: Trịnh Giang Nam

Email: Mientrungpid@gmail.com

Website: http://www.mientrungpid.com.vn

Nguồn: Cafef.vn