SED – Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (HNX)

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 15/04/2022 của HNX

Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam

Nhóm ngành: Sách và thiết bị giáo dục
Vốn điều lệ: 100,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 10,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 9,271,800 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MCK: MBS
Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam ra đời trên cơ sở thành lập mới với cổ đông sáng lập chính là Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (và các cổ đông góp vốn khác). Năm 2007, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam được thành lập theo Quyết định số 309/NXBGDQĐ ngày 23/3/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09 tháng 5 năm 2007.
 • Công ty là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGD) với nhiệm vụ là tổ chức in, xuất bản và phát hành sách của NXBGD, phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác.
 • Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng tích luỹ và nâng cao năng lực sản xuất; mở rộng thị phần; đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp của cổ đông và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất, kinh doanh thiết bị giáo dục, văn hóa phẩm
 • Thiết kế đồ họa, dịch thuật
 • Sản xuất mua bán: Thiết bị, dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, giấy và lịch (không sản xuất tại trụ sở)
 • Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản)
 • Cho thuê văn phòng, nhà xưởng
 • Phát hành sách và ấn phẩm (có nội dung được phép lưu hành)
 • In bao bì (không hoạt động tại trụ sở)
 • Dịch vụ in ấn: đóng bì, gáy sách, mạ nhũ, mạ vàng, nhuộm màu bìa sách
 • Thiết kế tạo mẫu
 • Tư vấn và cung cấp dịch vụ biên soạn, biên tập sách, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán), tư vấn du học
 • Sản xuất, mua bán thiết bị dạy học, giấy và sản phẩm từ giấy (không tái chết phế thải, gia công cơ khí và xi mạ điện tại trụ sở)
 • Sản xuất băng đĩa từ tính, quang học và sao chép bản ghi (không hoạt động tại trụ sở)
 • Mua bán sách, tạp chí, băng đĩa (không mua bán, cho thuê băng đĩa tại trụ sở)

Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 383 007 07 – Fax: 84-(8) 383 007 02

Người công bố thông tin: Bà Lê Phương Mai-thành viên HĐQT

Email: 

Website: http://sachhoctro.com.vn/

Nguồn: Cafef.vn