Nhóm ngành: Vật tư nông nghiệp tổng hợp
Vốn điều lệ: 30,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 3,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 2,864,150 cp

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2010
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2013
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2014
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2015
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2016
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Giới thiệu:

Lịch sử hình thành:

 • Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn tiền thân là Trúc Giang Kỹ Nghệ công ty được thành lập năm 1968
 • Tháng 7/1976 công ty bị quốc hữu hoá thành xưởng nhựa số 6
 • Tháng 12/1978 theo quyết định số 2282/STSTCCb ngày 15/12/1978 của Sở thuỷ sản sáp nhập xưởng nhựa số 6, công ty Trần Phục Phát và Việt Nam lưới công ty thành lập xí nghiệp quốc doanh Dệt Lưới Bao Bì, tiếp tục kế thừa, duy trì và phát triển sản phẩm truyền thống của Trúc Giang kỹ nghệ công ty là sản xuất các loại chỉ cước và các loại lưới đánh bắt thuỷ hải sản
 • Tháng 4/2000 theo quyết định số 1125/QĐTTg ngày 03/12/1999 của thủ tướng chính phủ, xí nghiệp Quốc Doanh Dệt Lưới Bao Bì được chuyển thành công ty cổ phần với tên mới: Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn
 • Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán SFN ngày 28/12/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Kiểm toán độc lập: công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
 • Cổ phiếu của Công ty được chuyền sàn giao dịch và niêm yết tại sàn Giao dịch chứng khoán HN từ ngày 11/06/2009 theo Quyết định của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất và nhận gia công các loại chỉ cước, các loại lưới phục vụ đánh bắt thuỷ sản, nông nghiệp, thể thao, nuôi ong, bảo hộ lao động, dùng trong xây dựng, trong các ngành chăn nuôi, trồng trọt đối với các khách hàng trong nước và xuất khẩu
 • Nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh
 • Kinh doanh các loại hạt nhựa, ngư cụ vật tư thuỷ sản, hàng may mặc, hàng mây tre lá
 • Thiết kế chế tạo máy mọc, thiết bị, phụ tùng sản xuất lưới phục vụ các ngành thủy sản, nông nghiệp, xây dựng, thể dục thể thao và bảo hộ lao động
 • Sản xuất, gia công, mua bán lưới trang trí, lưới cứu hộ, lưới nguỵ trang, bao bì lưới.
 • Xây dựng nhà các loại
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : Kinh doanh bất động sản.

Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp. HCM

Điện thoại: (84-8) 3940 0945 Fax: (84-8) 3940 1580

Người công bố thông tin: Ông Lê Hữu Phước – Giám đốc

Email: sfnetco@sfn.vn

Website: http://www.sfn.vn

Nguồn: Cafef.vn